vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VORMING > Aanbod cursussen > PLANTENKENNIS & BEPLANTINGSVORMEN
Vervolmakingsopleidingen groenbeheer
PLANTENKENNIS & BEPLANTINGSVORMEN
Vervolmaking | module 1 | 18 uur | Enige ervaring vereist
Cursusduur : 18 uur | over 3 dagen
Max.aantal deelnemers : 12
Periode : Op aanvraag
data : nog geen exacte data
Inleiding :

Van planten kennen tot kunnen toepassen
• uitbreiding van bestaande plantenkennis
• toepassingsmogelijkheden van planten
• de juiste plant op de juiste plaats
• terreinkennis

Waardevolle planten voor het openbaar groen
In deze module wordt je bestaande plantenkennis verder uitgebreid. Er wordt dieper ingegaan op vele soorten struiken, vaste planten, bomen en bolgewassen die minder gebruikt worden in het openbaar groen. Ook het herkennen van spontaan opkomende planten komt uitgebreid aan bod. We tonen aan hoe individuele planten deel uitmaken van plantengroepen (vaste plantenborders, heestermassieven, bloemenweide…) en plantencombinaties zodat je op termijn diverse eindbeelden kan herkennen en realiseren.

Diverse beplantingstypes
Eigenschappen van planten goed kennen leidt ertoe dat je planten voor de juiste doelen gebruikt. Op basis van die eigenschappen worden planten ingedeeld in toepassingsgroepen zoals bodembedekkers, haagplanten, vakbeplantingen enz. Door toepassing van verschillende beheermethoden of aanpassingen in de plantdichtheden kan je met dezelfde plant verschillende eindbeelden bekomen.

Duurzame beplantingen
Voorkeuren van planten goed kennen is de voorwaarde voor het maken van een goede plantenkeuze. Gebruik je bodem en standplaats als uitgangspunt in je keuzes, dan is er meer kans op een geslaagde, duurzame openbare groene ruimte. Indien je ook nog rekening houdt met de gelaagdheid van een beplanting en de inheemse kruidachtige vegetatie verhoog je sterk de biodiversiteit.

Terreinkennis
Deze opleiding houdt in dat je een theoretisch stuk te verwerken krijgt, maar dat er vele momenten worden ingelast om dit op het terrein te bekijken.

Doelgroep : Ploegbazen, uitvoerend personeel en groenarbeiders met enige ervaring
Waar : Op eigen dienst | Gemeente in uw buurt
Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert