vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VORMING > Aanbod cursussen > GROENBEHEER
Vervolmakingsopleidingen groenbeheer
GROENBEHEER
Vervolmaking | module 3 | 21 uur | Enige ervaring vereist
Cursusduur : 21 uur | over 3 dagen
Max.aantal deelnemers : 10
Periode : Op aanvraag
data : nog geen exacte data
Inleiding :

Van ‘onder’houden naar duurzaam beheren
• duurzame beplantingen | gelaagdheid, verjonging, vrijstellen van waardevolle planten
• herkenning, toepassing en beheer van natuurlijke vegetaties
• korte en lange termijnvisie bij het beheer
• andere onderhoudswerken

Duurzame beplantingen
Met je bestaande kennis van allerlei soorten van planten leer je hier hoe je pas aangelegde en bestaande beplantingen (bloemenborders, houtkanten, sierbeplantingen, gazons,…) kan beheren. Maar het gaat verder want hier leer je ook hoe je gelaagdheid in een beplanting kan aanbrengen, hoe je een oude beplanting kunt verjongen en hoe waardevolle planten kunnen vrijgesteld worden.

Onkruiden zijn niet steeds ongewenste kruiden
Je maakt kennis met methoden om beplantingen om te vormen van een cultuurlijke naar een meer natuurlijke beplanting en je leert ook het belang inzien van natuurlijker groen. Op de plaatsen waar onkruiden niet gewenst zijn leren we je hoe ze op een natuurvriendelijke manier te verwijderen of nog beter, hoe de groei kan voorkomen worden.We leren je eveneens hoe een spontane vegetatie van kruidachtige planten kan beheerd worden.

Korte en lange termijnvisie bij het beheer
‘Snoeien doet groeien’. Snoeien is niet altijd en overal noodzakelijk. Sommige snoeiactiviteiten resulteren in ongewenst veel snoeiafval. Tijdens praktijkoefeningen komt het er vooral op aan dat je verantwoorde keuzes maakt en dat je weet wat de gevolgen daarvan zijn op korte en lange termijn. Met dat inzicht ben je in staat om een functioneel en esthetisch verantwoord snoeischema uit te werken voor de meest voorkomende groenelementen.

Andere werken
Al naar gelang de situatie en/of op vraag van de cursisten worden er thema’s toegevoegd zoals:
• verzorgen van schade aan beplantingen
• herkennen van de meest voorkomende ziekten en plagen
• veilig gebruik van gereedschappen
• herstellingswerken aan beschadigde gazons

Doelgroep : Ploegbazen, groenarbeiders met enige ervaring. Zij die de basisscursus 'Groenonderhoud' reeds volgden.
Waar : Op eigen dienst | Gemeente in uw buurt
Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert