vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > Productfiches groenbeheer

Aanvullingen bij het artikel
'Duurzaam groenbeheer - Vlaanderen doet een stap naar meer duurzaamheid'

Groencontact 2015 [41]5, 30-31

Het Departement LNE stelde productfiches op voor het duurzaam aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer. Het deed dit in samenwerking met verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid en met  vertegenwoordigers van de lokale besturen en van de federale overheid. De productfiches werden ook besproken met vertegenwoordigers uit de sector en het maatschappelijke middenveld.

De fiches per subproductgroep bevatten de nodige informatie en modelbepalingen om uw aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen.

 Producten  Diensten
 Algemene fiche producten  Algemene fiche diensten
 Organische bodemverbeteringsmiddelen  Boombeheer
 Zaden, eenjarigen en vaste planten  
+ bijlage
 Onderhoud van grassportterreinen
 Bodemafdekkingsmaterialen  Groenbeheer van waterlopen
 Tuinapparatuur  Onderhoud van (half)verhardingen
 Tractoren  Beheer van invasieve plantenexoten
 
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert