vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VORMING > Cursussen

Allereerst zijn er de talrijke cursussen die georganiseerd worden voor het werkliedenpersoneel van de groendiensten.

Voor de uitbouw van een degelijk groenbeleid is permanente vorming onontbeerlijk. Ook in de groensector.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert