vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
PUBLICATIES VVOG > Beschermen van bomen

Bescherming bomen

 Welke zijn de beste maatregelen om (grote) bomen te beschermen?

Wanneer plannen gemaakt worden voor een project of voorbereidingen getroffen voor een manifestatie (festival) in een omgeving met (grote) bomen, is het belangrijk dat meteen maatregelen genomen worden om de bomen te beschermen. De Vereniging voor Openbaar Groen heeft enkele producten ontwikkeld die u hierbij kunnen helpen: in november 2014 verscheen het VVOG-zakboekje 3 'Beschermen van bomen’. Begin 2015 verscheen een bijhorende werfposter (bijlage bij Groencontact 2015/1) en een waarschuwingsbord. Deze laatste twee kunt u op deze pagina GRATIS downloaden. Wij danken u van harte om deze systematisch en consequent te gebruiken.

Zakboekje
Handig zakboekje (11 x 20cm) waarin alle bepalingen zijn opgenomen omtrent boombescherming uit de verschillende hoofdstukken van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. Daarnaast bevat het ook bijkomende bepalingen die momenteel nog niet 'standaard' zijn. Deze gids van 40 bladzijden is een goed hulpmiddel om voorschriften en verbodsbepalingen op te nemen in bestekken. Het boekje reikt zowel voor aannemers, ontwerpers, projectontwikkelaars als werfleiders inzichten aan over het nut en het belang van het beschermen van bomen.

Inhoud
Waarde van bomen | Aansprakelijkheid van de aannemer | Afdwingbaarheid en controle | Totale boombeschermingszone | Beschermingsmaatregelen bij werken binnen de totale boombeschermingszone | Boomverankeringszone | Controle

Kostprijs (incl. BTW)


Kostprijs per stuk
Leden VVOG
Niet-leden Verzendingskosten

1 tot 5 exemplaren
13,00 euro
21,00 euro
+ 5,00 euro/bestelling

6 tot 15 exemplaren
10,00 euro
18,00 euro
+ 8,00 euro/bestelling

Vanaf 16 exemplaren bezorgen wij u graag een prijs op maat! Contacteer ons!

Bestellen
Deze uitgave is bij de VVOG te koop. U kan hier het bestelformulier downloaden en ons ingevuld terugsturen. U kan ook eventueel via mail bestellen. 

Werfposter
De werfposter is een visuele weergave van de verbods- en gebodsbepalingen uit het zakboekje en kan gebruikt worden om in de werfkeet op te hangen en/of bij te voegen bij bestekken, bij bouwvergunningen, enz ... Door de poster te hechten aan bestekken of vergunningen krijgt het document een juridisch bindend karakter. Op de poster kan u o.a. de waarde van de boom noteren. We zijn ervan overtuigd dat dit helpt bij het sensibiliseren van alle betrokkenen. Alle bijkomende informatie betreffende de gebruikte symbolen en terminologie vindt u terug in het zakboekje.

U kan deze poster als een pdf-bestand downloaden en afdrukken in de formaten A4, A3 en A2.
Een jpeg-versie in A4-format kan u hier downloaden.

Waarschuwingsbord
Om de aandacht te vestigen op het feit dat bomen op werven en tijdens manifestaties (festivals, e.d.) beschermd moeten worden werd een waarschuwingsbord gemaakt dat kan vastgehecht worden aan de afsluiting rond de boombeschermingszone.

U kan dit waarschuwingsbord als pdf-bestand downloaden en zelf afdrukken in A4 of A3.
Een jpeg-versie in A4-formaat kan u hier downloaden.

Boomwaardebord
Naast het ‘waarschuwingsbord’ kunt u ook het ‘boomwaardebord’ ophangen waarop de financiële waarde van de boom (of bomen) in de boombeschermingszone kan genoteerd worden. Door de waarde van de bomen, berekend volgens de Uniforme Methode, expliciet te vermelden kan mogelijks meer begrip gecreëerd worden voor het behoud van ons bomenbestand.

U kan het boomwaardebord hier downloaden. (A3-formaat)

Overzicht beschermingsmaatregelen in het Standaardbestek 250
U kan hier een PDF-bestand downloaden
met een overzicht van de beschermingsmaatregelen zoals die in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen.

Voor meer informatie betreffende deze publicaties kan u ook telefonisch contact met ons opnemen op 050/33 21 33.
Bekijk hier enkele pagina's van het zakboekje 'Beschermen van bomen'vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert