vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2017]
5,43 euro/cm2

DIENSTVERLENING > VVOG-symposium Gent 2017

 VVOG-Symposium
Kiezen voor groene gemeenten
Natuurvoordelen van openbaar groen

Gent | woensdag 20 september 2017

Meer en meer wordt duidelijk dat de aanwezigheid van groen in onze woonomgeving van cruciaal belang is voor de (be)leefbaarheid ervan. Stilaan groeit ook het besef dat we de natuur in het algemeen en de groene ruimten in onze nabije woonomgeving in het bijzonder niet vrijblijvend kunnen benaderen. De ecosystemen rondom ons zijn leveranciers van allerlei voordelen die we niet langer mogen en kunnen onderschatten.

Het veranderende klimaat noopt ons ook om grondiger na te denken over het efficiënt en zorgvuldig inzetten van groen en natuur ten voordele van de leefbaarheid van onze planeet. Meer in het bijzonder moeten we ons bezinnen over het belang van openbaar groen om onze woonomgeving leefbaar te houden. Steden en gemeenten zijn in dit verband unieke locaties om te leren omgaan met klimaatbestendige en duurzame technieken en oplossingen. Het behoud van voldoende bomen en bossen is cruciaal om onze planeet en onze directe woonomgeving leefbaar te houden. Zoals ook het verzekeren van voldoende genetische variatie en aandacht voor biodiversiteit uiterst belangrijk is.

De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot terwijl de ruimte beperkt is. Veel gebruiksfuncties overlappen mekaar. Bij het opmaken en uitvoeren van ruimtelijke plannen moeten we goed beseffen dat de open ruimten leveranciers zijn van onvermoede en levensnoodzakelijke voordelen, de zogenaamde ecosysteemdiensten. We kunnen ook spreken van natuurvoordelen, zoals beschikbaarheid van proper water, zuivere lucht, bescherming tegen overstromingen, natuurbeleving, recreatiemogelijkheden. Het besef dat groen en natuur een reële waarde hebben is groeiende maar is dit besef voldoende doorgedrongen in ons praktisch handelen?

In het VVOG-symposium van 20 september 2017 zullen we trachten antwoorden te formuleren en handvaten aan te reiken.

Programma
09:00    Onthaal met koffie
09:25    Openingstoespraak
09:30    Groen in de verstedelijkte omgeving, een ecologische benadering – Een variatie aan vormen en mogelijkheden - prof. Martin Hermy, KU Leuven, Afd. Natuur, Bos en Landschap
10:00    Ecosysteemdiensten als insteek voor een betere leef- en woonomgeving – Benoemen en kwantificeren van de voordelen van (openbaar) groen - dr. Jan Staes, Universiteit Antwerpen
10:30    Pauze
10:50    Functionele biodiversiteit, drijver van ecosysteemdiensten - Integrerende benadering om de impact van ecosysteemdiensten van stedelijk groen te evalueren - prof. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen
11:20    Het inzetten van ‘blauw-groene ecosysteemdiensten’ bij ruimtelijke planning en stedenbouw – Pleidooi voor verstandige verdichting, meer sociale cohesie én meer urbane biodiversiteit - prof. em. Erik Rombaut, KU Leuven, Dept. Architectuur en Stedenbouw
11:50    Participatieve planningsprocessen voor lokaal groen – Welke mogelijkheden biedt de ecosysteemdienst-benadering?, Francis Turkelboom en Wim Verheyden, INBO
12:20    Afronding voormiddag
12:30    Lunchpauze
13:30    Welke ecosysteemdiensten levert mijn gemeente – resultaten van ECO-PLAN-studie - dr. Jan Staes, UAntwerpen
13:50    Het Lobbenstad-model – Toetssteen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas - Christel Geerts, schepen stad Sint-Niklaas
14:10    Ecosysteemdiensten in de gemeentelijke beleidsplannen van Brasschaat - Jan Moereels, Brasschaat en Guy Heutz, Hesselteer bvba
14:30    De Antwerpse Groentool - informatie en inspiratie voor stadsplanners om de functies van groen optimaal te benutten - Griet Lambrechts, stad Antwerpen
14:50    Pauze
15:10    De baten van groen in de stad – waarderen met de Natuurwaardeverkenner - Steven Broekx, VITO
15:30    Geluidsperceptie en de positieve invloed van groen – Resultaten van een studie langs de Gentse Ring - prof. Timothy Van Renterghem, UGent
15:50    GreenAir-project – Het inzetten van groen voor een gezondere buitenlucht - prof. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen
16:10    Slottoespraak - Pleidooi voor een duurzaam gemeentelijk groenbeleid

U kan de uitnodiging met alle details hier downloaden!

Waar
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria-Hendrikaplein 70, 9000 Gent
(vlakbij het Sint-Pietersstation hoofduitgang kant stadscentrum)

Doelgroep
gemeentelijke mandatarissen van openbaar groen, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, studiebureaus

Deelnameprijs (incl. lunch)
€ 90,00 (voor leden van VVOG)
€ 75,00 (tweede en volgende deelnemer*)
* enkel voor leden-gemeenten wordt een degressief tarief toegepast wanneer meerdere personeelsleden deelnemen.
€ 180,00 (voor niet-leden)
 
Inschrijven

De inschrijvingen zijn momenteel afgesloten. Indien u toch nog interesse heeft neemt u best contact met het secretariaat van de VVOG: info@vvog.info  of 050/33 21 33.

vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGLandmax

Thomas

Best Selectl

De Ceuster


Willaert