vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

DIENSTVERLENING > 53ste Provinciale Technische Werkvergadering

53ste Provinciale Technische Werkvergadering

Duurzame groendiensten
Duurzame machines en gereedschap | Duurzame beheertechnieken | Duurzame mobiliteit | Duurzame aanleg

Genk | Tielt | Rumst 

Wij hebben het genoegen u en/of uw medewerker uit te nodigen op de 53e editie van de Provinciale Technische Werkvergaderingen (PTW) van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

De Provinciale Technische Werkvergaderingen worden een aantal keer per jaar georganiseerd op verschillende data en plaatsen. U bent vrij om te kiezen naar welke vergadering u komt. Elke PTW is opgevat als workshop met actieve inbreng van de deelnemers. Voor elke PTW wordt een thema naar voor geschoven. Ditmaal willen we van gedachten wisselen over ‘duurzame groendiensten’. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2020 enkel nog 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. We zijn ervan overtuigd dat deze ambitie door vele steden en gemeenten gedeeld wordt (cfr. Burgemeestersconvenant). Tijdens de werkvergaderingen willen we focussen op de huidige stand van zaken en wat er in de pijplijn zit voor de nabije toekomst.

De activiteit start met een ervaringsuitwisseling tussen de verschillende deelnemers over het aspect duurzaamheid inzake aankopen, aanleg en beheer, mobiliteit, enz.  Gebruikt u reeds toestellen met batterij? Wat zijn uw ervaringen? Hoe zit het met efficiëntie en mobiliteit bij dienstverplaatsingen? Rijdt u elektrisch? Gebruikt u bakfietsen voor bepaalde karweien?

Na de pauze bezoeken we de werkplaats (loods) van de gastgemeente waarbij we aandacht besteden aan de organisatie van de werkplaats en kunnen discussiëren over de (duurzame) toestellen uit het machinepark.

Wij rekenen op uw gewaardeerde medewerking en hopen u te verwelkomen op één van onze vergaderingen in juni.

Programma
13:00 Onthaal door de gastgemeente
13:15 Ervaringen rond duurzaamheid in de groendienst
14:45 Pauze
15:00 Rondleiding in de werkplaats met bijzondere aandacht voor duurzame machines
16:00 Einde

U kan de uitnodiging met alle details hier downloaden!

Doelgroep
Groenambtenaren, groendeskundigen, milieuambtenaren en duurzaamheidsambtenaren.

De PTW wordt 3 maal georganiseerd*.

Genk | vrijdag 1 juni 2018
Stedelijke Werkplaats | Wiemesmeerstraat 85 | 3600 Genk
• Tielt | woensdag 6 juni 2018
Technische loods | Meulebeeksesteenweg 2 D | 8700 Tielt
• Rumst | dinsdag 12 juni 2018
Gemeentelijk Technisch Centrum | Korte Veerstraat 41 | 2840 Rumst

Deelname in de kosten
Deelname is GRATIS en EXCLUSIEF VOOR VVOG-LEDEN.
Om organisatorische redenen kunnen maximaal 2 personen per gemeente deelnemen.
De activiteit is enkel toegankelijk voor leden-gemeenten van de VVOG.

Inschrijving is verplicht | Indien op het laatste moment iemand niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vervangen door een collega.

Uiterste inschrijvingsdatum
U dient uiterlijk 5 werkdagen voor het plaatsvinden van de werkvergadering in te schrijven.

- Elektronisch inschrijven kan u via de knop hier onder!

Inschrijven voor de finaledag van de Groene Lente 2016
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert