vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

INSPIRATIEDAGEN 2019
Inspiratiedagen
Dit voorjaar organiseert VVOG inspirerende werkbezoeken aan excellente en vernieuwende vormen van ’openbare groenvoorziening’.  Graag nodigen wij u uit om één of meer van deze projecten te bezoeken. Elk bezoek start om 13 u. en wordt ingeleid en begeleid door de plaatselijke schepen en/of groendeskundige al dan niet samen met andere deskundigen (ontwerper, …).

Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de VVOG, nodigen wij u reeds uit om 12 uur. Wij geven dan graag toelichting bij onze werking en zorgen voor een hapje en een drankje.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan één of meerdere excursies dan kan u zich hieronder inschrijven. Opgelet: Het aantal deelnemers per sessie is beperkt!

Overzicht inspiratiedagen 2019
  • 26 februari 2019 | Groenstructuurplanning in Gent
  • 20 maart 2019 | Inrichting Zuidflank Overijse
  • 18 april | Groene inbreidingsprojecten in Brugge
  • 8 mei 2019 | Groene Long in Kuurne

Data nog niet bepaald

  • Turnhout | Heizijdse velden
  • Roeselare | Groene begraafplaatsen
  • Sint-Niklaas | Groene begraafplaats Heimolen
  • Leuven | Binnenstad
  • Diest | De nieuwe Demer

Wij houden deze webpagina constant up-to-date om u op de hoogte te houden van de juiste data en plaatsen van alle inspirerende activiteiten.

26 februari 2019 - Groenstructuurplanning in Gent
Inspiratiedag Gent
De Gentse gemeenteraad keurde in 2012 een groenstructuurplan goed met een uitgewerkte groenvisie tot 2030. Vorig jaar werd een voorontwerp van thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (Groen RUP) goedgekeurd. Kom kennismaken met de Gentse aanpak.

LOCATIE
Restaurant ‘t Boerenhof | Gentstraat 2 | 9041 Oostakker

PROGRAMMA
12 – 13 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13 – 15 u. | Uiteenzetting door Sofie Custers en Liesbeth De Smet, Groendienst Gent |Wat is een groenstructuurplan? | Wat is een Groen RUP? | Hoe ga je te werk? | Ervaringen van Gent
15 – 16 u. | Plaatsbezoek aan Groen RUP – deelgebied Slotendries (bosuitbreiding, eigendomstructuur, realisatiestrategie)

KOSTPRIJS
Ledenprijs  60,00 euro | niet-ledenprijs  120,00 euro

Extra
info > Artikel 'Groenstructuurplan Gent
' uit Groencontact 2018/4

Inschrijven voor het studiebezoek te Beveren

Indien  de bovenstaande inschrijfmodule op uw toestel problemen zou geven dan kan u ook inschrijven via een mail naar info@vvog.info.
20 maart 2019 - Inrichting Zuidflank Overijse
Inspiratiedag Gent
Om het centrum van Overijse te beschermen tegen wateroverlast werd de steile zuidelijke helling vorig jaar volledig heringericht met aandacht voor waterbuffering in combinatie met recreatie.

LOCATIE
Nog te bepalen

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.15 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding
 
KOSTPRIJS
Ledenprijs  Nog niet gekend | niet-ledenprijs 
Nog niet gekend
 
Extra
info > In Groencontact 2019/1 verschijnt een artikel over de Zuidflank te Overijse.

Inschrijven is binnenkort mogelijk!
18 april 2019 - Groene inbreidingsprojecten in Brugge
Inspiratiedag Gent
In het verdichte centrum van Brugge werden in de voorbije jaren een aantal inpandige ruimten heringericht met aandacht voor kwalitatief groen. Kom kennismaken met enkele van deze projecten.

LOCATIE
Nog te bepalen

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.15 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding

KOSTPRIJS
Ledenprijs Nog niet gekend | niet-ledenprijs Nog niet gekend

Extra
info
- Open ruimte beleidsplan (pdf)
- https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/82113
- http://www.erfgoedforumbrugge.be/Klooster_Redemptoristinnen_Beschrijving.html

Inschrijven is binnenkort mogelijk!
8 mei 2019 - Groene long in Kuurne

Twintig jaar geleden werd in Vlaanderen het eerste natuurpark aangelegd op terreinen die eigenlijk bestemd waren voor woonuitbreiding. Dankzij een volgehouden beheer is de Groene Long in Kuurne momenteel een schitterend gemeentelijk park met een hoge natuurwaarde en grote biodiversiteit.

LOCATIE
Nog te bepalen

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.15 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding
 
KOSTPRIJS
Ledenprijs  Nog niet gekend | niet-ledenprijs 
Nog niet gekend
 
Extra
info
- Artikel 'Groene long te Kuurne' in Groencontact 2018/4.
- http://frisinhetlandschap.be/project_groene-long-kuurne

Inschrijven
is binnenkort mogelijk!vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGThomas

Best Selectl


Willaert