vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VORMING > Vormingsdagen

Studiedagen en -uitstappen zijn ideale gelegenheden om de vakkennis te verruimen en om nieuwe en verrijkende contacten te leggen met collega's en sprekers.

De VVOG organiseert geregeld vormingsdagen die zich voornamelijk richten naar het kaderpersoneel van de gemeentelijke groendiensten. Telkens wordt één onderwerp of thema op een bijzondere wijze belicht.

Meerdere malen per jaar worden rond specifieke thema's en met kleinere groepen ook seminaries en workshops georganiseerd. De uitwisseling van ervaringen onder collega's is steeds een verrijkende ervaring.

Deze provinciale Technische Werkvergaderingen zijn exclusief voor de leden-gemeenten.

De deelnemers ontvangen een VVOG-getuigschrift.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert