vvog, vereniging voor openbaar groenwaardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
ORGANISATIE

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1975 en een laatste keer herzien in 2005.

Contact

Predikherenrei 1c
8000 Brugge
T. 050 33 21 33
F. 050 33 20 62
info@vvog.info
www.vvog.info

Rekeningnummer
IBAN BE82 0680 5419 8068
BIC GKCCBEBB

Ondernemingsnummer
BE 0414.897.902
De vereniging is gemengd BTW-plichtig sedert 1 april 2015.

Opdracht en doelstellingen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) stelt zich tot doel:

  • het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
  • de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
  • de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;
  • het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.
Om deze doelstellingen te bereiken biedt de VVOG aan haar leden een aantal dienstverleningen aan:

De VVOG publiceert ook een tweemaandelijks vakblad en een tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief:

  • het tweemaandelijks vakblad Groencontact
  • een elektronische nieuwsbrief

De vereniging organiseert ook jaarlijks tientallen cursussen, seminaries en studiedagen. Exclusief voor de leden worden in het voorjaar Ún in het najaar workshops georganiseerd rond een of meerdere thema's (provinciale werkvergaderingen PTW)

Ieder jaar wordt onder het motto 'Groene Lente' een animatieproject georganiseerd. Aan dit project is een jaarlijkse wedstrijd verbonden.

Tenslotte houdt de vereniging ook voeling met andere aanverwante organisaties en onderhoudt zij nauwe contacten met wetenschappelijke instellingen en onderzoeksinstituten die research en opleidingen organiseren in vakgebieden die nauw aansluiten bij de openbare groenvoorziening. Via het studiecentrum wordt de verkregen informatie zo goed mogelijk vertaald naar de praktijk toe.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert