vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

ORGANISATIE > Bestuur

Het feitelijk bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de Raad van bestuur die bestaat uit minimum 5 leden, welke door de Algemene ledenvergadering verkozen worden voor een periode van zes jaar. Enkel mandatarissen of ambtenaren van een werkend lid kunnen verkozen worden.

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het Directiecomité, waarvan de leden aangeduid worden door de Raad van bestuur.

Het financieel beleid is in handen van het Financieel Comité. De leden van het Financieel comité worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Het technisch inhoudelijk beleid van de vereniging wordt uitgezet door de Technische Werkgroep

Raad van bestuur
Raad van Bestuur 2019 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of 2 ondervoorzitters. Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door de secretaris van de VVOG.

Voorzitter VVOG - Dhr. Filip Kegels

Voorzitter

 • Filip Kegels, Schepen te Beveren

Ondervoorzitter VVOG - Mevr. Elsie Desmet

Ondervoorzitter

 • Elsie Desmet, Schepen te Torhout

Ondervoorzitter VVOG - Mevr. Laurence Libert

Ondervoorzitter

 • Laurence Libert, Schepen te Hasselt


Leden Raad van Bestuur

 • Jean Vanhees, schepen te Beringen
 • Filip Kegels, schepen te Beveren
 • Nicole Van Praet, schepen te Bornem
 • Goele Fonteyn, schepen te Brasschaat
 • Yves De Bosscher, milieuambtenaar te Harelbeke
 • Laurence Libert, schepen te Hasselt
 • Michel Jansen, schepen te Hoogstraten
 • Anja Vermeulen, raadslid te Kraainem
 • Catherine Hermans, raadslid te Kruibeke
 • Danny Taghon, raadslid te Lochristi
 • Raf De Canck, raadslid te Lubbeek
 • Patrick Roose, schepen te Menen
 • Jan De Broyer, schepen te Overijse
 • Dirk Vanseggelen, schepen te Pelt
 • Elsie Desmet, schepen te Torhout

directeur

 • Filiep Bouckenooghe
Directiecomité
Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur. De leden worden aangeduid binnen de Raad van Bestuur. De voorzitter en de ondervoorzitters zijn lid van het Directiecomité.

Leden Directiecomité

Voorzitter VVOG - Dhr. Filip Kegels

Voorzitter

 • Filip Kegels, Schepen te Beveren

Ondervoorzitter VVOG - Mevr. Elsie Desmet

Ondervoorzitter

 • Elsie Desmet, Schepen te Torhout

Ondervoorzitter VVOG - Mevr. Laurence Libert

Ondervoorzitter

 • Laurence Libert, Schepen te Hasselt

Directeur VVOG - Dhr. Filiep Bouckenooghe

Directeur

 • Filiep Bouckenooghe

Financieel Comité
Raad van Bestuur 2019 Het financieel beleid van de vereniging wordt jaarlijks voorbereid door het Financieel Comité dat bestaat uit drie leden, die verkozen worden door de Algemene Vergadering voor een periode van 6 jaar. Het Financieel Comité is belast met het toezicht van de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Leden Financieel Comité

 • Mevr. Lies De Witte, Deerlijk


 • Mevr. Roos Tack, Tielt


 • Dhr. Luc Verguts, Geel


Technische Werkgroep

De permanente Technische Werkgroep neemt het technisch inhoudelijk beleid van de vereniging waar en bestaat uit een 10-tal vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten. Het secretariaat van de werkgroep wordt waargenomen door ir. Jos De Wael. Op de vergadering worden ook een aantal waarnemers van de overheid uitgenodigd.

Voorzitter

 • Dirk Vandromme, Groen en Natuur Zwevegem

Leden-vertegenwoordigers van de aangesloten steden/gemeenten

 • Hans De Beule, Groenvoorziening Antwerpen
 • N., Parken en Plantsoenen Beveren
 • Miguel Berteloot, Groendienst Brugge
 • Tarcy Verstraeten, Dienst Leefmilieu & Groenvoorziening Dendermonde
 • Peter Fabry, Groendienst Genk
 • Vera Bracke, Groendienst Gent
 • Geert Vande Kerkhof, Groen en Wegendienst, Hasselt
 • Ides Leys, Beplantingsdienst Koksijde
 • Peter Tanghe, Groendienst Kortrijk
 • Eli Devriendt, Groendienst Oostende
 • Bernadette Pieters, Groendienst Sint-Niklaas
 • Inge Goos, Groendienst Turnhout

Waarnemers

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap Wegen en Verkeer

Secretaris

 • ir. Jos De Waelvereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert