vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
PUBLICATIES VVOG > Waardebepaling van bomen

Uniforme methode voor waardebepaling van bomen

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de Uniforme Methode de eerste maal gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.

De meest recente versie (maart 2020) kan u hier downloaden.

Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones.
De waarde van een boom wordt berekend aan de hand van 5 factoren:
de basiswaarde (B), de soortwaarde (S), de standplaatswaarde (St), de conditiewaarde (C), de plantwijzewaarde (P) en de meerwaardefactor (M).

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P x M

Loofbomen    Coniferen

Meer over de methode    Evolutie eenheidsprijs

Boomwaardecalculator (versie 5)
Dit voorjaar zal een totaal herwerkte versie van het VVOG-werkinstrument "Boomwaardecalculator" worden voorgesteld. Deze nieuwe versie zal volledig aangepast zijn aan de nieuwe berekeningsmethode (dus met de Meerwaardefactor). De VVOG zal dit tevens koppelen aan verschillende informatieve sessies over de nieuwe berekeningswaarde.

Meer informatie over de nieuwe berekeningswijze vindt u in dit artikel uit Groencontact 2019/3.

De gebruikers van de huidige versie (4.x) zullen de mogelijkheid krijgen om aan een gereduceerde prijs een upgrade naar het nieuwe programma aan te schaffen.

Meer informatie betreffende de exacte aankondigingsdatum van het programma "Boomwaardecalculator - versie 5" kan u ter zijner tijd hier terugvinden!
Boomwaardecalculator (versie 4.04)

Opgelet! De Meerwaardefactor is niet geïmplementeerd in versie 4.x!

Het programma 'Boomwaardecalculator' is de gemakkelijkste manier om de waarde van één of meerdere bomen te berekenen evenals de waardevermindering bij schadegevallen. Dit programma verenigt het beste van de 2 vroegere programma's, die vanaf heden niet meer te verkrijgen zijn.

Update Boomwaardeprogramma's

Aanpassing aan Boomsoortwaarden/eenheidsprijs 2020
Hier vindt u de updates om de programma's 'Waardebepaling' en 'Boomcalculator' vanaf versie 4.0 aan te passen met de nieuwe eenheidsprijs die vanaf 1/1/2020 gebruikt wordt. Oudere versies van de programma's (versies 1.x t.e.m. 3.x) zijn omwille van technische redenen niet meer up-to-date te brengen.

Update Boomwaardecalculator 4.x
- Download hier de aanpassingen voor 2019
- Download hier de aanpassingen voor 2020

U kan het programma updaten door in de 'Boomwaardecalculator' het menu 'Help' te kiezen en daaronder 'Update boomwaarden' te kiezen. Het programma vraagt u dan om het juiste bestand aan te duiden. Daarna worden de boomwaarden geïmporteerd en zijn deze onmiddellijk beschikbaar in het programma.

Voor oudere updates van de programma's versie 3.x klikt u op 'Lees meer'.

Download Boomwaardecalculator

Opgelet! De Meerwaardefactor is niet geïmplementeerd in versie 4.x!

U kan hier de versie downloaden die geschikt is voor uw computerconfiguratie (Windows of Macintosh). Beide versie kan u één keer testen.  Daarna hebt u een serienummer nodig.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert