vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
PUBLICATIES VVOG > Berekeningsmethode Waardebepaling van Bomen

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P

Basiswaarde (B)
De Basiswaarde wordt berekend door de oppervlakte (cm2) van de stamdoorsnede op 130 cm boven het maaiveld te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs (E).

Eenheidsprijs (E)
De eenheidsprijs is een indexcijfer (EUR/cm2) dat jaarlijks herberekend wordt aan de hand van de kwekerijprijzen van een vijftal Vlaamse boomkwekerijen. Klik hier voor de actuele eenheidsprijs.

Soortwaarde (S)
De soortwaarde is een coŽfficiŽnt die verschilt van boomsoort tot boomsoort. Soorten die in de boomkwekerij duur zijn hebben een hogere soortwaarde dan soorten die lager geprijsd zijn. Klik hier voor een actuele lijst van soortwaarden.

Standplaatswaarde (St)
De waarde van een straat- en parkboom is groter voor bomen die aangeplant zijn in een stadscentrum (zeldzamer, moeilijker groeivoorwaarden) dan voor bomen die in het landelijk gebied groeien. De standplaatswaarde variŽert van 1 (stadscentrum) tot 0,6 (ruraal gebied).

Conditiewaarde (C)
De conditiewaarde van een boom is een coŽfficiŽnt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Een dode boom heeft een conditiewaarde nul. Een kerngezonde boom met zeer hoge levensverwachting heeft een conditiewaarde 1.

Plantwijzewaarde (P)
De plantwijzewaarde zegt iets over de manier waarom de boom aangeplant is. Een solitaire boom heeft een plantwijzewaarde 1, een rijboom (dreef) heeft als plantwijzewaarde 0,8.

Meerwaardefactor (M)
De meerwaardefactor is de coŽfficoent voor de eventuele meerwaarde voor sommige bomen op basis van hun uitzonderlijke ecologische en/of erfgoedwaarde. De M-factor varieert van 1 (geen uitzonderlijke ecologische of bijzondere erfgoedwaarde) tot 2,5 (individueel beschermd als monument).


Een brochure met de gedetailleerde methode van de berekening van de waarde van een boom en de berekening van een eventueel schadegeval wordt gratis bij het programma 'Boomwaardecalculator' geleverd.vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert