vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

DIENSTVERLENING

De Vereniging voor Openbaar Groen stelt aan de leden een gespecialiseerde bibliotheek en documentatiedienst ter beschikking met gespecialiseerde boeken, vaktijdschriften, bedrijfsdocumentatie en fotomateriaal in diverse vormen.
Boeken en tijdschriften zijn reeds on-line raadpleegbaar door de leden!

De werkende leden kunnen een beroep doen op technisch advies. Indien gewenst kan een plaatsbezoek georganiseerd worden.

Binnen het secretariaat functioneert een studiecentrum voor de groenvoorziening, dat de evoluties in de groensector nauwgezet opvolgt.




vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen






Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij





VVSG



Het Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert