vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature stad Antwerpen - Verantwoordelijke begraafplaatsen
Vacature Antwerpen Verantwoordelijke begraafplaatsen

Antwerpenaars vinden het belangrijk dat ze in een mooie, rustige en serene omgeving afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Daarom zoeken ze 2 verantwoordelijken die de begraafplaatsen in de stad respectvol beheren, begripvol omgaan met nabestaanden en een respectvolle uitvaartdienstverlening aanbieden.

Wat doe je?
- Als verantwoordelijke van je begraafplaats ben je aanspreekpunt voor bezoekers en aannemers.
- Je begeleidt uitvaartdiensten, stuurt aannemers aan en spreekt bezoekers en medewerkers aan op hun gedrag als dat nodig is. Je zorgt ervoor dat de begraafplaats eerbied en respect uitstraalt voor de overledenen. Concreet kan dit betekenen: Je meet nieuwe perken en lijnen voor begravingen.Je doet controles op de plaatsing van graftekens.Je zorgt voor een onderhouden en nette begraafplaats zonder zwerfvuil.
- Je doet voorstellen om de kwaliteit en efficiëntie van de lijkbezorging en om het onderhoud van de begraafplaatsen te verbeteren.
- Je beheert het magazijn, de machines en het materiaal zodat ze in goede staat blijven. Je zorgt mee voor de opvolging van herstellingen, onderhoudsbeurten, bestellingen van wisselstukken, technische controles …
- Je rapporteert aan de werkleider als er werken moeten uitgevoerd worden zoals afbraak, ontruiming, aanleg, enzovoort.
- Je stuurt de werklui aan op het terrein en zorgt ervoor dat ze veilig kunnen werken.
- Je deelt je kennis en ervaringen met collega’s, en leidt nieuwe collega’s op.
- Je ondersteunt andere begraafplaatsen als dat nodig is.

Wat verwachten we van je?
- Je hebt een goede lichaamsconditie en bent technisch onderlegd.
- Je hebt oog voor veiligheid.Je hebt ervaring met grondwerken.
- Je bent bereid snel kennis te vergaren over de regelgeving van begraafplaatsen.
- Je neemt graag verantwoordelijkheid, houdt van orde en netheid, en ziet werk liggen.
- Je respecteert afspraken, planningen en veiligheidsvoorschriften.
- Je bent sociaal heel sterk en kan je inleven in de situaties van anderen.
- Je beheert een begraafplaats op een manier die in het teken staat van respect voor overledenen, nabestaanden en bezoekers.
- Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
- Je beschikt over een diploma van het secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6de jaar beroepsonderwijs en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Dan staat neutraliteit van de dienstverlening voorop.

Wat mag je van ons verwachten?
- Je gaat aan de slag in één van de begrafplaatsen van de Stad Antwerpen.
- Je wordt in dienst genomen als ‘technisch vakspecialist (groen- en begraafplaatsen' met een contract  onbepaalde duur van stad Antwerpen.
- Je verdient een minimum bruto maandloon van 1 978,57 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.
- De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen en werk in de Antwerpse regio.

Solliciteer uiterlijk op 20 september 2019.

Meer informatie over deze vacature en de mogelijkheid om in te schrijven
vind je op de website van de stad Antwerpen.
Vacature stad Blankenberge
Vacature Blankenberge Technisch assistent groen (D1-D3)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge zal een technisch assistent groen (01-03) aanwerven en een werfreserve aanleggen voor deze functie. De technisch assistent groen werkt op een vakkundige manier mee aan het groenbeheer van het Lokaal Bestuur. Waarden als respect, eerlijkheid, collegialiteit, zorgzaamheid en betrokkenheid zijn voor jou belangrijk.

Aanwervingsvoorwaarden
- slagen voor de selectieproeven
- houder zijn van het rijbewijs B
- geen diplomavereiste.

Selectiecriteria
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, flexibel zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten.

Wedde
Wordt berekend in weddenschalen 01-03, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u
Een boeiende job, maaltijdcheques, interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen
Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk uiterlijk tot en met donderdag 26 september 2019 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV en recent uittreksel uit het strafregister. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.
U vindt deze informatie ook op de website van de stad Blankenberge.

Selectieproeven
De data van de proeven zullen meegedeeld worden na afsluiting van de kandidaturen

Contact & openingsuren
Personeelsdienst, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, T 050 636 480
personeelsdienst@blankenberge.be

Vandaag open van 9 tot 11.30 uur - Morgen open van 9 tot 11.30 uur
Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Vacature Brugge - Ploegbaas Openbaar domein
Vacature Brugge_20180914 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Ploegbaas bij Openbaar Domein (D4-D5)

- Je neemt de dagelijkse leiding over een ploeg medewerkers en zorgt voor een optimaal beheer van de aan jou toegewezen sector.
- Je organiseert praktisch en efficiënt de werking van de ploegen, vervoert medewerkers, stelt werkverdelingen op, organiseert overlegmomenten, verdeelt materiaal en houdt toezicht op o.a. kwaliteit, stiptheid en veiligheid.
- Je werkt zelf ook vakkundig mee aan het onderhoud en de herstellingen van het openbaar domein.
- Je onderzoekt meldingen inzake netheid van de stad, wateroverlast of gebreken aan het openbaar domein waarna je hierover rapporteert en oplossingen voorstelt.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je hebt minstens 2 jaar nuttige ervaring in het organiseren en begeleiden van werkliedenploegen én bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Je geeft op een coachende manier leiding en communiceert vlot.
- Je hebt kennis van materialen, signalisatie en veiligheidsvoorschriften en vult dit aan met kennis van afvalinzameling en/of (tuin)onderhoud en/of wegeniswerken.
- Je kan het werk structureren, neemt jouw verantwoordelijkheid op en handelt altijd hoffelijk t.a.v. collega’s en burgers.
- Je bent bereid tot weekendwerk indien nodig en het opnemen van een beurtrol voor ijzel- en sneeuwbestrijding.
- Je staat open voor het behalen van een rijbewijs CE.

Wat bieden wij jou aan?
Bruto maandsalaris op niveau D4-D5 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 2.429,48 euro. Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 22 september 2019

Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:
- jouw CV en motivatiebrief;
- kopie van jouw rijbewijs B;
- gedetailleerde toelichting van de gevraagde 2 jaar nuttige ervaring in het organiseren en begeleiden van werkliedenploegen (vermeld naam van de werkgever, de periode, jouw functie en jouw taken).


OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature Brugge - Technisch medewerkers Openbaar domein
Vacature Brugge_20180914 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Technisch medewerkers
die de opvolging van de werkliedenploegen doen bij Openbaar Domein (C1-C3)


- Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het werk binnen jouw sectie zodat de toestand van het openbaar domein optimaal is en blijft.
- Je leidt de werkliedenploeg in jouw sector, verdeelt de taken, stelt planningen op en motiveert de medewerkers door het scheppen van een goede werkomgeving.
- Je controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van de (veiligheids)procedures.
- Je volgt de onderhoudswerken op die binnen jouw sectie uitgevoerd worden door derden.
- Je verzorgt de uitvoering en opvolging van de administratie zoals prestatietijden, materiaallijsten, verslagen, enz..

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je bent houder van een diploma secundair onderwijs én je hebt minstens 2 jaar nuttige ervaring in het organiseren en begeleiden van werkliedenploegen én bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Je hebt een grondige kennis van diverse onderhoudstechnieken alsook materialen, materieel en planten.
- Je bent een goede leidinggevende met coachende en organisatorische vaardigheden.
- Je hebt aandacht voor kwaliteit, veiligheid en een goede samenwerking.
- Je kent en hecht belang aan het gebruik van signalisatie en de veiligheidsvoorschriften.
- Je bent goed in het coördineren & structureren van eigen werk en dat van anderen.
- Je hebt oog voor verbetering en kan vlot inspelen op wijzigingen.

Wat bieden wij jou aan?
- Bruto maandsalaris op niveau C1-C3 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 1.978,57 euro.  Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 22 september 2019

Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:
- jouw CV en motivatiebrief;
- kopie van jouw diploma secundair onderwijs én van jouw rijbewijs B;
- gedetailleerde toelichting van de gevraagde 2 jaar nuttige ervaring in het organiseren en begeleiden van werkliedenploegen (vermeld naam van de werkgever, de periode, jouw functie en jouw taken).


OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature Brugge - Technisch assistent kinderboerderij
Vacature Brugge_20180914 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Technisch assistent Kinderboerderij bij Openbaar Domein

- Je staat in voor onderhoud van het domein (onkruid wieden, groenonderhoud, kleine technische klussen, stallen, …), inclusief boomgaard, moestuin, bessentuin en kruidentuin.
- Je neemt de verzorging en het voederen op van de boerderijdieren. 
- Je bakt regelmatig brood in de authentieke bakoven.
- Je werkt mee in het team dat instaat voor de natuur- en milieueducatie op de kinderboerderij.
- Je staat frequent in contact met bezoekers en kinderen en staat deze op een klantvriendelijke manier te woord.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een uittreksel uit het strafregister Art. 596.2 (‘minderjarigenmodel’).
- Je hebt grondige kennis van tuinbouw, planten, boerderijdieren en hun verzorging.
- Je bent een teamspeler die betrokken is bij de werking van de dienst en ruimte laat voor overleg.
- Je bent klantgericht en kan met kinderen omgaan.
- Je werkt efficiënt, volgt problemen (pro)actief op en hebt oog voor verbetering en veiligheid.

Wat bieden wij jou aan?
- Bruto maandsalaris op niveau D1-D3 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 1.943,01 euro. Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

Er is een vrijblijvende informatiesessie voorzien op zaterdag 14 september 2019 om 9.30 uur voor iedereen die meer info wenst.  Kom gerust af naar Kinderboerderij De Zeven Torentjes, Canadaring 41, 8310 Brugge. Afspraak in de bioklas. Inschrijven is niet nodig.

DEADLINE: 22 september 2019

Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe jouw CV en motivatiebrief toe samen met een kopie van jouw rijbewijs B en een uittreksel uit het strafregister Art. 596.2.


OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature Landen - Ploegbaas
Vacature Brugge_20180209 Het stadsbestuur van Landen zoekt gemotiveerde kandidaten voor de voltijdse vervangingsbetrekking van
Ploegbaas groenpatrimonium 

salarisschaal D4-D5 in contractueel dienstverband

De ploegbaas groenpatrimonium geeft leiding aan de medewerkers van de sectie Groenpatrimonium van de afdeling Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning (TU & LO), die deel uitmaakt van de dienst Planning en Werken van de groep Ruimte & Omgeving. De ploegbaas groenpatrimonium is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van de stedelijke groenvoorzieningen en begraafplaatsen op het grondgebied van de stad. Hij coördineert en motiveert de medewerkers van de eigen sectie en stelt hen in staat een vlotte en correcte dienstverlening te leveren, met als doel de realisatie van een verzorgde, veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Profiel
- Kennis van methodiek en werkvormen met betrekking tot het eigen vakgebied
- Kennis van algemene veiligheidsvoorschriften
- Brede vakkennis
- Basiskennis van de functie en werking van de stadsdiensten en van de rechtspositieregeling van het stadpersoneel
- Basiskennis inzake rapportering
- Voldoende wiskundige basiskennis voor het verrichten van allerhande berekeningen
- Initiatief kunnen nemen
- Klantgericht & nauwkeurig kunnen werken
- Flexibel & stressbestendig zijn
- Kunnen aansturen en een organiserend vermogen hebben
- Loyaal en gemotiveerd zijn

Vereisten
- Voldoen aan de diplomavereiste: houder zijn van een getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het technisch of beroepssecundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld),
- Minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben op het vlak van onderhoud van tuinen, plantsoenen of bossen
- Een rijbewijs B hebben, een rijbewijs C hebben of dit behalen binnen de 12 maanden (vanaf de datum van indiensttreding)
- Slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die vermoedelijk in de november 2OI9 zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve, geldig voor de duur van drie jaar.

Aanbod
- een voltijdse vervangingsopdracht
- een brutosalaris van min.2403,88 EUR en max. 3335,35 EUR per maand (voor een voltijdse opdracht); naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 1-0 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse?
De kandidaturen (brief, cv en kopie van je diploma) moeten per brief of e-mail gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be), en toekomen uiterlijk op woensdag 2 oktober 2019 (om 12.00 uur).

Meer info is te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be; tel. 011 88 03 07) of op de website www.landen.bevereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert