vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2017]
5,43 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature stad Roeselare

Beleidsmedewerker groen (B4-B5)

Heb jij een frisse kijk op groen? Schrijf je mee aan het groene verhaal #VANRSL?  Een duurzame en leefbare samenleving bevorderen door veel aandacht te geven aan de vergroening van onze stad. Dat is waar jij je in kunt vinden?  Als beleidsmedewerker groen ben je een belangrijke schakel in onze organisatie. Vanuit je ervaring in groenbeleid en landschapsarchitectuur geef je gefundeerde adviezen rond plannen die een ruimtelijke impact hebben. Daarnaast werk je ook aan het opstellen en actualiseren van het groenbeleid. Je vertaalt dit door het uitwerken van concrete projecten en door uitwerking te geven aan het groenplan. (met o.a. het verder voorzien van groenzones in de stad).  In het team beleidsontwikkeling ruimte geef je jouw insteken over de verdere vergroening van #VANRSL.  Geprikkeld door deze vacature? Wij horen graag jouw verhaal!

Voorwaarden?
Je beschikt over een bachelordiploma of twee jaar relevante beroepservaring (aan te tonen via het onlineformulier).
Kennis en/of ervaring in groenbeleid, leefmilieu, waterbeheersing,…strekt sterk tot de aanbeveling.

Ons aanbod
    •    een voltijds contract onbepaalde duur (niv. B4-B5) bij Stad Roeselare;
    •    relevante beroepservaring (max. 12 jaar) kan in zekere mate in aanmerking genomen worden (voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit);
    •    naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel;
    •    voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal B4-B5);
    •    in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien.
 
Inschrijven
Interesse? Solliciteren kan enkel online.
Jouw kandidaatstelling bestaat uit
    •    het uploaden van jouw CV en motivatiebrief aan de hand van het webformulier.
    •    het vervolledigen van de vragenlijst.
Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie of ten laatste op de uiterste datum van inschrijving.

Selectieprogramma
- Preselectie: Op basis van de CV, motivatiebrief en vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Uiterlijk op 28 september wordt gecommuniceerd over concrete resultaten van deze preselectie.
- Mondelinge selectie (met voor te bereiden opdracht): 4 of 5 oktober 2017.  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar deze mondelinge selectie.
- Assessment bij Vandelanotte HR Solutions op 11 oktober 2017.

HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 20 september 2017

Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051-26 24 63.
Meer info omtrent de functie-inhoud kan je bekomen bij de de heer Bart De Witte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte, bart.dewitte@roeselare.be, 0498-91 14 47.
De functiebeschrijving kan je hier terugvinden.

Deze vacature vind je ook terug op de website van de stad Roeselare.

Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

Vacature gemeente Kuurne

Deskundige ruimtelijke omgeving
in contractueel dienstverband, voltijds, niveau B1-B3

Taken: je werkt onder leiding van het diensthoofd ruimtelijke omgeving. Je staat mee in voor de duurzame ontwikkeling, het (laten) uitvoeren en opvolgen van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening, wonen en milieu.
Vereisten: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft tot niveau B. Relevante ervaring is een pluspunt.
Selectie: een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Aan de selectieproeven kan een preselectie voorafgaan.

Wij bieden aan :
De brutomaandwedde is minimaal 2.412,49 euro.

Relevante ervaring in de privésector en als zelfstandige kunnen in aanmerking komen.
Het loon wordt aangevuld met een fietsvergoeding (0,15 euro per km), maaltijdcheques (5 euro per cheque), een flexibele verlofregeling, een gratis hospitalisatieverzekering.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

De uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn te vinden op onze website www.kuurne.be of te verkrijgen op telefoonnummer 056/73.71.17.

Solliciteren kan aan de hand van de specifieke inschrijvingsformulieren te vinden op onze website. Dit moet samen met een curriculum vitae en een kopie van het diploma aangetekend gestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9, 8520 Kuurne, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de personeelsdienst.

De inschrijvingen sluiten af op 25 september 2017. Te laat ingediende kandidaatstellingen komen niet meer in aanmerking.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGLandmax

Thomas

Best Selectl

De Ceuster


Willaert