vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature std Lokeren - Coördinator groendienst
Vacature Brugge_201200210 Stad Lokeren zoekt een

Coördinator groendienst
B1-B2-B3-niveau | m/v | Voltijds | Contractueel voor onbepaalde duur | Opname in een wervingsreserve

De functie
- Je geeft leiding aan jouw ploegleiders en hun medewerkers binnen de dienst groen
- Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de planning, de uitvoering en de controle van de werken en diensten binnen je afdeling
- Je gaat blijvend op zoek naar efficiënties in groenonderhoud van de stad, rekening houdend met veranderend klimaat en een verdere vergroening
- Je ondersteunt het sectorhoofd Infrastructuur met de kostenberekeningen conform de gestelde kwaliteitseisen en zorgt mee voor het budgetbeheer
- Je rapporteert aan het sectorhoofd Infrastructuur en werkt nauw samen met de groencoördinator en groenambtenaar

Je profiel
- Je beschikt over volgende vakkennis: toegepaste plantenkennis, toegepaste materialenkennis, technieken van aanleg en onderhoud, studie van bestekken (in het bijzonder hoofdstuk XI en XIII van het Standaardbestek 250 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), kennis inzake specifieke groene ruimten: natuurgebieden, parken, recreatiegebieden, speelterreinen, waterpartijen, verkeersgroen, bemestingsleer, bodemverbetering, fytofarmacie, aanleg en onderhoud van sportvelden, ecologische aanleg- en onderhoudsprincipes o.a. natuurtechnische milieubouw (vb. oevers) en harmonisch parkbeheer
- Je hebt organisatorische en leidinggevende capaciteiten
- Je behaalde een bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma
- Je bezit een rijbewijs B
- Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure

Ons aanbod
- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 2.510 euro/maand
- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde van
4.229 euro/maand
- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- Extralegaal pensioen
- Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar (verlengbaar)

De eerste proef zal plaatsvinden op 6.10.2020.

Solliciteren?
Tot en met 14.09.2020 via www.lokeren.be/vacatures
Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van je rijbewijs B toe te voegen, om te worden toegelaten tot de selectieprocedure. Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv (maximaal 3 maanden oud op datum van indiensttreding) voor te leggen, om aan te tonen dat jouw gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.

Voor de functiebeschrijving en functie-eisen of meer informatie over deze vacature, kan je steeds terecht bij de personeelsdienst via vacatures@lokeren.be of 09/342.30.11.vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert