vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature stad Brugge
Vacature Brugge_20180914 De Stad Brugge is op zoek naar een

Hoofdontwerper bij Openbaar Domein

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor een Hoofdontwerper bij Openbaar Domein (salarisschaal A1a-A2a – deadline 23 september 2018).

- Je coördineert de ontwerpopdrachten en werfopvolging binnen de investeringsenveloppe van Openbaar Domein.
- Je draagt bij aan het beleidsvoorbereidend werk door verzameling, analyse en interpretatie van data en informatie.
- Je formuleert gefundeerd advies aan het bestuur en de hiërarchische lijn.
- Je werkt ruimtelijke structuurplannen uit inzake sport en recreatie, speelpleinen, riolering, waterlopen, begraafplaatsen, verkeer en mobiliteit, straatverlichting, straatbeplantingen en woongroen, educatief groen…
- Je verstrekt klantgericht informatie en beantwoordt vragen van raadsleden, bewoners, de ombudsman, bewoners… m.b.t. ontwerp- en beheeraspecten van het openbaar domein.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je hebt een masterdiploma in de biowetenschappen; masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning/erfgoedstudies (monumenten- en landschapszorg)/ landschapsarchitectuur; master architectuur; master in de industriële wetenschappen, (afstudeerrichting bouwkunde of landmeten); masteropleiding Burgerlijk Ingenieur(-architect) of een andere gelijkwaardig en relevant diploma.
- Met een generiek masterdiploma kan je ook deelnemen maar moet je min. 2 jaar relevante werkervaring kunnen aantonen.
- Je hebt kennis van o.a. CAD, GIS, bouw- en tuinbouwmaterialen, verhardingsmaterialen, riolering, nutsvoorzieningen en openbaar groen, programma’s voor tekstverwerking, rekenbladen en grafische presentatie.
- Je werkt zelfstandig, adviserend, analytisch en klantgericht met oog voor kwaliteit, vernieuwing en een goede samenwerking.

Wat bieden wij jou aan?
- Bruto maandsalaris op niveau A1a-A2a  (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 3046,98 euro.
- Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 23 september '18

Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV, motivatiebrief en een kopie van het gevraagde masterdiploma toe. Is je diploma niet in 1 van de gevraagde specialisaties, voeg dan een gedetailleerde opsomming toe die bewijst dat je beschikt over min. 2 jaar relevante werkervaring.


OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature International School of Brussels
Vacature ISB


De International School of Brussels is op zoek naar een

Ploegverantwoordelijke groendienst

Voltijdse betrekking - Contract van onbepaalde duur

Jouw functie
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijke groenonderhoud van de 15ha grote campus en je hebt de operationele leiding over een klein team van goenarbeiders. Samen met de Facilities Manager en een externe landschapsarchtiect sta je in voor het realiseren van onderhouds-, herstellings- en aanlegwerken op de campus van de school.

Wat wordt er van jou verwacht?
Een diploma van het secundair onderwijs land- en tuinbouw eventueel aangevuld met een bachelor opleiding. Minstens 10 jaar relevante ervaring binnen het werkdomein groenbeheer of groenaanleg. Kunnen communiceren in het Frans, Engels en Nederlands.

Salaris
Het salaris en de extra-legale voordelen zijn in verhouding met de verantwoordelijkheden van deze functie.

Interesse?
Een uitgebreide jobdescription in het Engels vind je op de website van de school www.isb.be  op deze pagina.

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 30 september 2018 op pierced@isb.bevereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert