vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020

Groencontact

  • driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor Openbaar Groen. Het wordt uitgegeven sinds 1974 en verschijnt telkens op het einde van de even maanden.
  • een vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, landschapszorg en natuur.
  • contactblad tussen de leden van de VVOG.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u ook terecht op ons E-mailadres groencontact@vvog.info

Jaargang 2020
2020/2 Crisis wijst op onze relatie met de natuur
2020/1 De eerste frisse lentebloeiers
Jaargang 2019
2019/6 Flanders' got Green Talent
2019/5 Het Vlaams regeerakkoord en de betekenis voor het openbaar groen
2019/4 Vanwege de nieuwe VVOG-voorzitter
2019/3 Mijmeringen bij het afsluiten van een tijdperk
2019/2 Over bijen, bollen en knollen
2019/1 Beste schepen van groenvoorziening
Jaargang 2018
2018/6 De gemeente als pesticidenvrije voortrekker
2018/5 Zorgplicht voor bomen
2018/4 Duurzame groendiensten
2018/3 Feiten en fake news in de groenvoorziening
2018/2 Kiezen voor ...
2018/1 OSLO, met VICTOR en GGINO
Jaargang 2017
2017/6 Wordt Vlaanderen een Maya-land?
2017/5 Nog een jaar te gaan
2017/4 De septemberdeadlines
2017/3 Anders kijken naar bomen
2017/2 Nimbyose
2017/1 Kunnen wij blijven sollen met waardevolle bomen?
Jaargang 2016
2016/6 De X-factor
2016/5 Openbaar groen als leverancier van ecosysteemdiensten
2016/4 Vijftien jaar na het decreet
2016/3 Geschikte straatbomen kiezen
2016/2 Bomen toch!
2016/1 Wat is er verkeerd aan HPG?
Jaargang 2015
2015/6 Bomen inzetten voor het klimaat
2015/5 Vergevingsgezinde bomen
2015/4 Japanse duizendknoop veroorzaakt ecologische ramp en niemand reageert
2015/3 Creativiteit gevraagd
2015/2 En de blaadjes krijgen bomen
2015/1 Wat hebben we geleerd over het bespelen van voetbalvelden ?
Jaargang 2014
2014/6 Veertig jaar op de barricade voor ‘groenere’ gemeenten
2014/5 Bomen beter beschermen
2014/4 In Flanders Fields
2014/3 Pleidooi voor een bomenplan 2050
2014/2 België is bijenkerkhof van Europa
2014/1 Is het einde van de struisvogelpolitiek in zicht ?
Jaargang 2013
2013/6 Over grote bomen, kerstbomen en andere ongemakken
2013/5 Woorden wekken, voorbeelden strekken
2013/4 Over blinde besparingen, over variatie in bomen, en zo
2013/3 Park voor de toekomst
2013/2 Biodiversiteit lokaal bekeken
2013/1 Besparen op groen leidt tot onherroepelijk waardeverlies
Jaargang 2012
2012/6 Groene Lente
2012/5 Meer variatie gewenst
2012/4 Als we dood zijn groeit er gras ...
2012/3 Meer groen op straat
2012/2 Bomen over bomen
2012/1 Is er nog ‘plek’ voor bomen?
Jaargang 2011
2011/6 De bomen van de Keyser
2011/5 Gemeenten willen invasieve planten aanpakken
2011/4 Bosuitbreiding!
2011/3 Groen stedengewest Vlaanderen
2011/2 Over duurzaamheid, veiligheid en... autochtone planten
2011/1 Kwaliteit is belangrijk
Jaargang 2010
2010/06 Zouttekort, een zegen voor de beplanting!
2010/05 Biodiversiteit en economie
2010/04 Groen in de marge van het Belgisch EU-voorzitterschap
2010/03 Levende bodem
2010/02 Groen licht in de stad
2010/01 Biodiversiteit
Jaargang 2009
2009/06 Dank u wel professor
2009/05 Leefbare steden en gemeenten
2009/04 Veilig gebruik van machines
2009/03 Pesticidentoets
2009/02 De kracht van kleinschalig groen
2009/01 Groenvoorziening in het recht
Jaargang 2008
2008/06 Bewoners inzetten voor groenonderhoud
2008/05 Internationale pleinvrees of schrik voor geldverspilling
2008/04 Ondergrondse groeiruimte voor bomen
2008/03 Zonnepanelen versus bomen
2008/02 Beheer van bomen overlaten aan onbevoegden is geen optie
2008/01 Wat als de processierupsen straks weer uitrukken ?
jaargang 2007
2007/06 Fijn stof blijft probleem voor onze gezondheid
2007/05 Uw reacties zijn meer dan welkom
2007/04 Correcte aandacht voor bomen
2007/03 Paniekvoetbal
2007/02 Directe communicatie met de burger
2007/01 Wortels doorhakken
jaargang 2006
2006/06 Kwaliteit in huis
2006/05 Vlaamse begraafcultuur
2006/04 Bebloemen met smaak
2006/03 Er beweegt wat
2006/02 Bomen in verhardingen
2006/01 Fijn stof en bomen
jaargang 2005
2005/06 Bomen en zout
2005/05 Netwerk van groenambtenaren
2005/04 Krachtig pleidooi voor een groene stad
2005/03 Groenambtenaren gevraagd
2005/02 Is er nood aan een nieuwe gemeentelijke beplantingsverordening?
2005/01 Gebrek aan genetische variatie
jaargang 2004
2004/06 Ruimte voor straatbomen
2004/05 Begraafplaatsen worden groener!
2004/04 Willen wij straatbomen met een toekomst?
2004/03 Intelligenter omspringen met plagen
2004/02 Wegbermen, een ecologische droom?
2004/01 Vellen van bomen
jaargang 2003
2003/05 Zieke bomen
2003/04 Tekort aan bereikbaar groen!
2003/03 Participatie
2003/02 Mestoverschotten in parken
2003/01 Zonder is niet fatsoenlijk
2002/06 Meer bijenplanten
jaargang 2002
2002/06 De complexiteit van het groene vak
2002/05 Leilindes en het veldwetboek
2002/04 Een tuin is meer dan er staat
2002/03 Op niveau?
2002/02 De strategie van de wetgever
2002/01 Groenaannemers moeten dringend standaardbestek lezenvereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert