vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Vellen van bomen

2004/01

We leven in een complexe samenleving. Daarover is iedereen het eens en we schijnen ons daar, wellicht in vele gevallen noodgedwongen, gedwee bij neer te leggen. Neem nu de huidige wetgeving. Als plichtsbewuste burger word je verondersteld die te kennen. Nochtans is dit allerminst vanzelfsprekend. Voor sommige aangelegenheden moeten zelfs de ambtenaren passen.

Kent u de regelgeving nog inzake het vellen van bomen? Hoe zit het eigenlijk met de gemeentelijke kapverordeningen van de jaren zeventig en met de gemeentelijke verordeningen op de beplantingen van de jaren tachtig?

Velen, ook vele ambtenaren, weten ons geen precies antwoord te geven op de vraag welke procedure een gemeente moet volgen om een toelating te verkrijgen voor het vellen van de 'eigen' bomen.

En dan word je als gemeente op een dag geconfronteerd met de stedenbouwkundige administratieve molen wanneer je een correct en nauwgezet dossier indient om enkele zieke parkbomen te vellen en te vervangen door nieuwe. Dan blijkt dat een reactie van hogerhand maandenlang uitblijft en dat de burgers zich vragen beginnen te stellen bij de toestand van die 'zieke' bomen. Na veel aandringen komt er dan toch een antwoord en blijkt dat er een openbaar onderzoek moet ingesteld worden vooraleer die paar bomen kunnen geveld worden.

Zou het allemaal niet wat eenvoudiger kunnen, vragen wij ons dan af. Zijn er geen elegante en toch correcte procedures te bedenken om een relatief eenvoudig dossier als dit af te handelen?

Is er een ambtenaar in dit land die over deze aangelegenheid eens een verhelderend artikel zou willen schrijven? Of moeten we met aandrang vragen aan de politici om de wetgeving drastisch te vereenvoudigen zodat zelfs de ambtenarij er wijs uit raakt.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert