vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De strategie van de wetgever

2002/02

In dit nummer van Groencontact wordt uiteraard veel aandacht besteed aan het nieuwe decreet inzake reductie van bestrijdingsmiddelen. Een decreet dat essentieel bedoeld is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen versneld te verminderen en de vooropgestelde doelstellingen alsnog te halen.

Het reductieproces was via de milieuconvenanten op gang gekomen, maar het voldeed niet aan de verwachtingen! Slechts één derde van de Vlaamse gemeenten hebben zich tot nu toe geëngageerd om via het milieuconvenant iets te doen aan hun pesticidenbeleid. Het decreet gaat echter niet alleen over reductie. Het bevat ook een absoluut verbod vanaf 1 januari 2004. Een fameuze stok achter de deur!

Gemeenten en andere openbare diensten - het is niet honderd procent duidelijk wie dat allemaal zijn - die halfweg 2003 geen programma gemaakt hebben om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren, moeten hun hok met pesticiden definitief op slot doen. Het is een strategie als een ander!

De wetgevende macht die door het maken van een nieuwe wet ingrijpt in het actuele beleid van de milieuminister. Ik denk dat we hier te maken hebben met een soort vermenging van bevoegdheden tussen de verschillende machten. Dat weerspiegelt zich trouwens ook in sommige paragrafen en artikels die eerder thuishoren in een uitvoeringsbesluit. De bevoegde minister was trouwens ook verrast door de snelheid waarmee het decreet uiteindelijk tot stand gekomen is.

In elk geval heeft de wetgever een duidelijk signaal willen geven. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de wettenmakers een beetje minister hebben willen spelen!

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert