vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Kwaliteit in huis

2006/06

In de voorbije maanden werden 2 Vlaamse gemeenten internationaal bekroond met 'goud' omwille van hun verdiensten op het vlak van goed bestuur inzake groenvoorziening, leefmilieu en natuur.

Kortrijk kreeg een 'gouden' onderscheiding in de Europese wedstrijd 'Entente Florale'. Het was een tijdje geleden dat een Vlaamse stad nog zo hoog scoorde in deze prestigieuze competitie die al lang geen 'bloemetjeswedstrijd' meer is.

De deelnemers aan de najaarsexcursie van de VVOG zullen het met mij eens zijn dat Kortrijk in de voorbije jaren heel wat 'duurzame' groenprojecten heeft gerealiseerd die de hoogste Europese onderscheiding in ruime mate verrechtvaardigen.

Brasschaat kreeg in Hangzhou (China) de hoogste onderscheiding in de mondiale wedstrijd 'LivCom Awards'. In zijn categorie (gemeenten van 20 tot 75.000 inwoners) stak de 'groene' Antwerpse gemeente er zelfs met kop en schouder bovenuit.

Om voor 'LivCom' te scoren moet een stad of gemeenten niet alleen bewijzen dat duurzame groenvoorziening en aandacht voor natuur en milieu op een hoog niveau staan. Ook op het vlak van de zorg voor het historisch erfgoed en de aandacht voor een gezonde levensstijl van de inwoners moeten de deelnemers de nodige adelbrieven kunnen voorleggen. Bovendien moeten de gemeenten aantonen dat ze een deugdelijke langetermijnplanning hebben voor de genoemde beleidsaspecten.

De pleinvrees om deel te nemen aan bovenvermelde internationale competities is wel vrij hoog in onze contreien. Dat is althans het vermoeden. Want aan het LivCom-avontuur hebben zich tot op heden slechts 2 Vlaamse gemeenten gewaagd. Of is de wedstrijd nog te weinig gekend ondanks de jarenlange berichtgeving in dit blad ? Of speelt onze bescheidenheid ons weer parten ?

Aan genoemde euvels kan vrij simpel verholpen worden: inschrijven en meedoen in 2007 !
Een reden om het niet te doen is er niet, zeker niet op het vlak van de kwaliteit die we in huis hebben.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert