vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Correcte aandacht voor bomen

2007/04

In dit nummer van Groencontact wordt veel aandacht besteed aan bomen. Bomen zijn voor onze steden en gemeenten terechte zorgenkinderen. Ze leveren ons immers zoveel nuttigs en goeds op dat we ze absoluut moeten koesteren. Maar is iedereen daar wel van overtuigd? Worden bomen niet al te gemakkelijk aan hun lot overgelaten? Ze worden geplant en ze zullen wel groeien. Bomen worden vaak aan hun lot overgelaten tot op het moment dat er problemen opduiken. En dat is grondig verkeerd. Laattijdige ingrepen zijn op alle vlakken negatief: verwaarloosde bomen geven aanleiding tot ergernis bij bewoners én beheerders, té laat ingrijpen leidt tot grote verwondingen (en verzwakking van de boom) en zorgt voor (onnodig) hoge kosten,… Terwijl het allemaal eenvoudiger, goedkoper en efficiënter kan. En bovendien aangenamer voor de mensen en beter voor de bomen.

Een ander voorbeeld van verwaarlozing zijn de stamvoetbeschadigingen van bomen die in onze landelijke bermen groeien. Bij het uitvoeren van de jaarlijkse maaiwerkzaamheden worden de bomen vaak ernstig verwond door het onvoorzichtig (nonchalant) inzetten van (ongeschikte) maaitoestellen, wat nochtans verboden is door het Standaardbestek 250. En tot overmaat van ramp worden deze beschadigingen maaibeurt na maaibeurt herhaald. Het resultaat laat zich raden. Meer dan de helft van onze bermbomen vertonen ernstige gebreken ter hoogte van de wortelhals. Op termijn zal deze situatie zich wreken.

Ook hier kan het beter. Als wij als beheerders consequent en systematisch reageren op elke beschadiging en de voorziene schadeclaim presenteren aan de aannemer, die zijn werk niet goed heeft uitgevoerd, zijn we misschien een stap verder en komt een kentering misschien in zicht. Een correcte aandacht voor bomen is synoniem met een langetermijnvisie op het gemeentelijk patrimonium.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert