vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Beheer van bomen overlaten aan onbevoegden is geen optie

2008/02

Enkele weken geleden werd het aloude Veldwetboek van 1886 nog eens van onder het stof gehaald.


In de Senaat wordt momenteel gesleuteld aan artikel 37 dat het snoeien van overhangende takken regelt. Als het nieuwe voorstel effectief wet wordt, zullen de takken van bomen die over het erf van de buur groeien door deze buur zelf kunnen gesnoeid worden. Momenteel mag men enkel vragen dat de overhangende takken verwijderd worden. Men mag het echter niet zelf doen zoals dat wel mag met doorgroeiende wortels.


Van zodra het nieuws bekend raakte stonden overijverige arbofoben reeds klaar met snoeimessen en kettingzagen om alle hinderende takken meteen te verwijderen. Spoedig stond de telefoon van de VVOG dan ook roodgloeiend met vragen van verontruste groenambtenaren die vrezen dat al te ondernemende burgers niet zullen kunnen wachten om ook de straatbomen aan te pakken.

Zo’n vaart zal het wellicht niet lopen want het wetsvoorstel is nog lang niet van kracht. De voorliggende aanpassing van de wet (zie verder in dit blad) is eind vorig jaar goedgekeurd in de senaatscommissie Justitie en moet nog voorgelegd worden aan de voltallige Senaat. Daarna moet de hele procedure nog eens overgedaan worden in de Kamer. Nog een geluk dat zo’n wet niet in een, twee, drie kan gewijzigd worden. Want het lijkt ons absoluut geen goed idee om het beheer van bomen zomaar over te laten aan onbevoegden.

De wetswijziging is ingegeven door het feit dat burenruzies inzake overhangende takken vaak aanleiding geven tot een procedure voor de vrederechter. Om zo’n dure juridische procedure te vermijden wil men de mogelijkheid scheppen dat de buur die hinder ondervindt de overhangende takken zelf en op eigen kosten kan verwijderen. Omdat nergens in het wetsvoorstel sprake is van de wijze en het tijdstip waarop het snoeien moet gebeuren, valt te verwachten dat nogal wat ondeskundig geknoei zal gebeuren. In het wetsvoorstel wordt bovendien niet gesproken over hinder. Ook zonder hinder zullen overhangende takken kunnen gesnoeid worden. Heel wat bomen zullen daardoor nodeloos verminkt worden ! En naar ons aanvoelen zal het aantal zaken voor de Vrederechter niet verminderen. Alleen zal het in de toekomst gaan over 'misbruik van snoeirecht' en 'onaanvaardbare schade aan andermans eigendom’. Voor de kwaliteit van het volwassen bomenbestand in
Vlaanderen ziet het er dan niet goed uit.

En wat met onze straatbomen ? In Nederland, waar een gelijkaardige regeling bestaat, geldt deze niet voor straatbomen. Wanneer een burger hinder ondervindt van overhangende takken die behoren tot het openbaar groen moet de groendienst van de gemeente ingeschakeld worden. Deze oordeelt of er sprake is van overlast en of snoeien noodzakelijk is.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert