vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bewoners inzetten voor groenonderhoud

2008/06

In vroegere tijden was het de gewoonte dat een deel van het openbaar domein spontaan onderhouden werd door de inwoners zelf. Het was vanzelfsprekend dat de voetpaden voor de eigen woning 'proper' gehouden werden door de aangelanden. Wanneer in de herfst de bladeren van de bomen vielen werden deze zonder veel discussie opgeruimd. Wanneer het sneeuwde werden de stoepen sneeuwvrij gemaakt. Wanneer er onkruiden de kop opstaken werden deze spontaan verwijderd.

Door allerlei maatschappelijke veranderingen en door een zich stilaan wijzigende mentaliteit is deze praktijk mettertijd in onbruik geraakt en werd deze klus gaandeweg overgenomen door de lokale besturen. Voetpaden onkruidvrij maken, blad ruimen, stoepen vegen en sneeuwvrij maken werd een taak van het gemeentebestuur, die op jaarbasis gigantische middelen moet inzetten.

In deze context is ook het gebruik van herbiciden op het openbaar domein een courante praktijk geworden. Om het verwijderen van onkruiden betaalbaar en werkbaar te houden greep men in de jaren zeventig en tachtig naar deze middelen. Nu het gebruik ervan aan banden wordt gelegd en binnen enkele jaren zelfs volledig zal verboden worden, wordt gedacht om het publiek terug aan te spreken om een handje toe te steken.

Voor het inzamelen en opruimen van bladeren in de herfst doen veel gemeenten nu reeds beroep op de inwoners. Ze stellen bladkorven ter beschikking en vragen aan de aangelanden om de bladeren die op het openbaar domein vallen erin te deponeren. In ruil wordt dan getollereerd dat de bladeren van de eigen bomen mee in de bladkorven gedeponeerd worden. Meestal tot grote tevredenheid van beide partijen.

Maar een aantal gemeentebesturen gaat nog verder in een poging om de burger meer te betrekken bij het groenonderhoud. In de voorbije jaren werden her en der afspraken gemaakt om ook kleine, vaak arbeidsintensieve gras- en plantstrookjes te onderhouden. In deze gevallen wordt er een soort overeenkomst gesloten tussen het bestuur en de burger waarbij deze laatste zich engageert om een welbepaalde 'kleine' onderhoudstaak op regelmatige basis te doen. In ruil voor het werk wordt een zekere compensatie toegekend. Voorbeelden die duidelijk aanslaan zijn het geven van gratis huisvuilzakken of het toekennen van een 'krediet' om gebruik te maken van het containerpark.

Deze praktijk blijkt goed te werken. Voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur nauwkeurig toeziet op de kwaliteit van het werk. Ook is het belangrijk dat met de burgers die meestappen in het engagement goede afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld omtrent het gebruik (of beter het niet-gebruik) van schadelijke middelen. En hier schuilt volgens mij een interessante uitdaging. Als het groot publiek massaal kan overtuigd worden om een klein deeltje van het openbaar domein voor zijn deur onkruidvrij en 'proper' te houden zonder pesticiden dan kunnen twee vliegen in één klap geslagen worden. De burger is tevreden en het gebruik van pesticiden daalt.

Want zeg nu zelf. Enkele jaren geleden hoorde ik het absurde verhaal van een verontwaardigde bruger die zich ergerde over een hoog opgeschoten onkruidplant die op de stoep voor zijn deur groeide. Deze burger belde tientallen keren naar het gemeentehuis om te vragen wanneer die onkruidplant zou verwijderd worden. Met veel minder moeite had hij die klus toch zelf kunnen klaren. Zonder compensatie wel te verstaan !

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert