vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2019 > Leilindes en het veldwetboek

2002/05

Groenvoorzieners, zowel openbare als private, worden bijna dagelijks geconfronteerd met de bepalingen van het veldwetboek. Een wetgeving die dateert van het einde van de negentiende eeuw.

Welke afstand moet gerespecteerd worden ten opzichte van de nabuur wanneer men beplantingen aanbrengt? Mag men werkelijk de wortels van een boom doorhakken ter hoogte van de perceelsgrens? Kan men zelf overgaan tot het snoeien van overhangende takken? Mag een gemeentebestuur bomen aanplanten op minder dan 2 meter van de grens van de naburen? Tientallen vragen zijn er te bedenken en als men de wetteksten uit 1886 erop naleest zijn de antwoorden op het eerste gezicht zeer simpel.

In praktijk is het vaak minder evident om deze oude wet toe te passen of te interpreteren. Neem nu de aanplanting van leilindes langsheen de perceelsgrens. Zijn leilindes hoogstammen en moeten ze op 2 m afstand aangeplant worden? Of kunnen ze beschouwd worden als 'andere bomen en levende hagen' en mogen ze op 50 cm van de grensscheiding aangeplant worden?

Voor mij zijn leilindes geen hoogstammen. Het zijn bomen die op geregelde tijdstippen sterk gesnoeid worden en onderhouden worden op een manier die vergelijkbaar is met het scheren van hagen. Ook functioneel hebben ze een grotere verwantschap met hagen dan met hoogstammen. Omdat er voorlopig geen jurisprudentie bestaat over de plantafstand van leilindes, is het alleen de Vrederechter die een gezaghebbende uitspraak kan doen. Het gezond verstand moet in deze zaken volgens mij altijd kunnen zegevieren.

Want wie zou het in zijn hoofd halen om het doorhakken van de wortels van een oude beuk ter hoogte van de perceelsgrens goed te keuren. Ook als het volgens het Veldwetboek strikt genomen zou mogen!

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert