vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Kwaliteit is belangrijk

2011/1

Met genoegen kan ik u het eerste nummer van de 37e jaargang van uw vakblad voor openbaar groen voor- stellen. Zoals u merkt hebben we de layout van Groencontact opgefrist en werd de indeling van de artikels in rubrieken nog verbeterd.

Op algemeen verzoek wordt in dit nummer gestart met een nieuwe rubriek, ‘groen en recht’. Op beknopte wijze zullen we telkens een juridisch probleem behandelen waarmee groenambtenaren regelmatig gecon- fronteerd worden.

Om tegemoet te komen aan een andere vraag van heel wat lezers wordt Groencontact voortaan verstuurd in een recycleerbare papieren omslag. Weg dus met de plastieken verpakking van voorheen!

Ook zult u merken dat voor heel wat artikels ‘Extra ledeninfo’ beschikbaar is via de website van de VVOG. Zoals andere kwaliteitsvakbladen wordt Groencontact stilaan een onderdeel van een volwaardig cross-media- platform waar ook GroenMail, de elektronische nieuwsbrief van de VVOG, toe behoort. De extra informatie op www.vvog.info is grotendeels alleen beschikbaar voor de leden-gemeentebesturen.

In dit nummer vindt u ook informatie over onze provinciale technische werkvergaderingen (PTW’s) die in maart voor de 42e keer georganiseerd worden, ditmaal in samenwerking met het Verbond van Boomtelers.

Het thema van deze ledenactiviteit draait rond kwaliteit van bomen en vindt plaats in een Vlaamse boomkwe- kerij. We hebben kunnen vaststellen dat er heel wat mythes bestaan over de aanplanting van minder kwali- teitsvolle bomen in het openbaar groen. Dit misverstand willen we met deze activiteit uit de wereld helpen. Onze boomtelers leveren wel degelijk kwaliteitsvolle bomen die in het openbaar groen hun plaats verdienen en onze groenbeheerders zijn wel degelijk veeleisend wanneer het er op aankomt om een kwaliteitsvolle aanplanting te realiseren.

Kwaliteit zal het sleutelwoord zijn tijdens de PTW’s. Ondanks het feit dat we beschikken over een degelijk Standaardbestek en een uitstekend naslagwerk als het Vademecum Bomen, zien we dat op het terrein niet altijd de vereiste kwaliteitsnormen gehanteerd worden. Vakbekwame boomtelers en ernstige groenambte- naren moeten met lede ogen aanschouwen dat al te vaak minderwaardig materiaal wordt aangeplant. Hoe komt dat?

Om de groenambtenaren te helpen heeft de VVOG een handig geïllustreerd zakboekje uitgewerkt dat op het terrein kan gebruikt worden bij de keuring van plantmateriaal. De leden van de VVOG zullen tijdens de PTW’s als eerste kunnen kennismaken met de proefversie van deze nieuwe VVOG-publicatie. Na de discussies in de vergaderingen zal een definitieve versie gepubliceerd worden en te koop aangeboden.

Veel leesgenot en ik kijk met spanning uit naar uw reacties.

Jos De Wael, hoofdredacteur 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert