vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De bomen van de Keyser

2011/6

De bomen van de De Keyserlei liggen al een tijdje tegen de vlakte en ze zijn wellicht reeds opgestookt of versnipperd. Dat is jammer voor de omgevingskwaliteit van de De Keyserlei, jammer voor de passanten die in april-mei de ‘lentekriebels’ zullen moeten missen als de bomen hun eerste blaadjes krijgen, jammer voor de terrasgangers die volgende zomer tevergeefs een plaatsje in de schaduw zullen zoeken, jammer voor de stadsvogels die uitgerekend daar hun nest zullen willen bouwen, jammer voor de luchtkwaliteit die de komende jaren minder goed zal zijn, …

Zonder in te gaan op de echte of de vermeende reden(en) voor de kaalkap is het altijd jammer als grote en gezonde bomen in een sterk verstedelijkte omgeving moeten wijken voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook als er nadien nieuwe boompjes komen! Heeft men wel tienmaal -of meer- nagedacht over een alternatief plan om de bomen te behouden?

Ik heb het al vaak gezegd. Grote bomen hebben intrinsiek zoveel kwaliteiten die kleine boompjes nog niet hebben. Hun bladvolume is een exponentieel veelvoud van dat van jonge exemplaren.

Maar hopelijk komen de nieuwe bomen er vlug. En hopelijk krijgen de nieuwkomers ondergronds voldoende groeiruimte en een kwaliteitsvol substraat om de vele functies die van hen verwacht worden werkelijk waar te maken. Ik hoop het voor A en voor iedereen die de komende jaren wil gaan flaneren in de bekendste lei van de Scheldestad.

Tot daar mijn zoveelste reflectie over de waarde van grote bomen. Mijn zoveelste pleidooi voor meer zorgzaamheid ten aanzien van grote bomen. Mijn bekommernis over het verdwijnen van grote bomen in onze steden.

Over de waarde van bomen gesproken. Traditiegetrouw vindt u in dit laatste nummer van het jaar de resultaten van de VVOG-studie over de prijsevolutie in de boomkwekerijsector. De prijzen blijken dermate stabiel te zijn dat beslist werd om de eenheidsprijs van de Uniforme Methode onveranderd te laten.

In dit nummer starten we ook met een nieuwe rubriek, een ‘groene’ terugblik op de aflopende legislatuur. In dit en volgende nummers zullen we lokale bewindvoerders aan het woord laten over ‘hun’ groenbeleid van de voorbije jaren. Zij die zich geroepen voelen om alsnog hun zegje te doen, mogen zich steeds melden.

Tenslotte wens ik uw bijzondere aandacht te vragen voor de extra bijlage bij deze Groencontact. De Groene Lente-brochure is inmiddels reeds aan zijn zesde editie toe en ik denk dat het een erg bruikbaar naslagwerkje geworden is met een goed overzicht van de bekroonde groenprojecten. Het is mijns inziens een waardevol instrument om de doestellingen van de Groene Lente mee uit te dragen, met name promotie voeren voor het openbaar groen in Vlaanderen.

Als ik echter het lijstje van de deelnemende gemeenten bekijk dan weet ik zeker dat er nóg Vlaamse gemeenten zijn die eveneens waardevolle groenprojecten in de aanbieding hebben. Waarom zouden ze volgend jaar niet meedoen met de Groene Lente? Ze kunnen er alleen bij winnen. En ik vind dat goede projecten zoveel mogelijk moeten getoond worden.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert