vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Is er nog ‘plek’ voor bomen?

2012/1


Dit eerste nummer van de 38e jaargang van Groencontact staat in het teken van de campagne ‘Groen in de Stad’ die vorig jaar gelanceerd werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (zie ook Groencontact 2011/5). Als Vereniging voor Openbaar Groen willen wij dit initiatief van de Vlaamse overheid tenvolle ondersteunen en mee bouwen aan het groen stedengewest Vlaanderen.

Het is onder meer de bedoeling om jaarlijks een thema naar voor te schuiven. Dit jaar wordt gefocust op ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Als we weten dat bomen de belangrijkste ‘groendragers’ zijn in onze verstedelijkte omgeving is aandacht voor dit thema zeker op zijn plaats. Ook als het voor de zoveelste keer gebeurt.

Maar, ik vraag mij meer en meer af of er nog ‘plek’ is voor bomen. Sinds de wildgroei van overgesubsidieerde en doorgaans wansmakelijk aangebrachte zonnepanelen in dit verpieterde koninkrijk op gang gekomen is, worden onze gemeentebesturen overstelpt met vragen om straatbomen te vellen of – als het niet anders kan – dramatisch te snoeien.  Als de bomen er lang voor de zonnepanelen stonden, valt het nogal mee. In dat geval zijn de meeste gemeentebesturen niet geneigd om in te gaan op de vraag van hun burgers. Maar wat als er nieuwe ‘grote’ bomen moeten geplant worden? Dan ziet het er niet goed uit. Of zullen we voortaan opteren voor pietluttige decoratieboompjes die met moeite tot aan de dakgoten reiken. Het zonlicht zal dan ongehinderd blijven schijnen op de met fotovoltaïsche cellen bezaaide daken.

En te weten dat grote bomen tonnen koolstofdioxyde kunnen vastleggen. Ik vraag mij eigenlijk af of grote bomen meer CO2 kunnen vastleggen dan het CO2-rendement van zonnepanelen. Over het verschil in esthetisch rendement tussen beide opties bestaat volgens mij geen discussie!

Maar goed. Terug naar de campagne ‘Groen in de Stad’. Minister Schauvliege heeft laten verstaan dat het tijd wordt dat onze gemeenten met hun ‘best practices’ meer zouden moeten uitpakken op het internationale forum. De confrontatie met andere steden en gemeenten moet ons stimuleren om nog beter te doen. Dit verheugt ons. Sinds het IFPRA-wereldcongres van 1995, dat door de VVOG in Antwerpen werd georganiseerd, hebben wij de Vlaamse gemeenten onafgebroken gestimuleerd om over de grenzen te kijken. En sinds 1997 nodigen wij alle gemeenten jaarlijks uit om deel te nemen aan de LivCom Awards, een wereldwijde competitie die lokale overheden (communities) aanzet om hun groen- en leefmilieubeleid op een hoger niveau te tillen.

Met toenemend succes vaardigt de VVOG ook ieder jaar een gemeente af naar de Europese wedstrijd Entente Florale, waarvan de doelstellingen gelijklopend zijn aan deze van de LivCom Awards. Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van de gemeente, ben ik er van overtuigd dat dit succes deels te wijten is aan onze intensieve coaching.

De VVOG is dan ook zeer opgetogen over het feit dat wij in het kader van de campagne ‘Groen in de Stad’ jaarlijks enkele steden en gemeenten actief zullen kunnen coachen om zich aan het LivCom-avontuur te wagen.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert