vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Over blinde besparingen, over variatie in bomen, en zo

2013/4

 

Uit verschillende gemeenten bereikten ons de laatste maanden erg onheilspellende berichten over op til zijnde besparingen in het gemeentelijk openbaar groen. We hebben weet van groenambtenaren die bedankt werden voor bewezen diensten. We hebben weet van drastisch ingekrompen budgetten.

Veel Vlaamse gemeenten beleven harde tijden. De inkomsten zijn sterk geslonken en de verplichte uitgaven blijven stijgen. Geplande investeringen worden ‘on hold’ geplaatst. Er zit vaak niets anders op dan te snijden in de begroting. Maar waar ga je snijden? Waar moet je saneren? Het huishouden efficiënter beredderen? Overbodige uitgaven schrappen? Openbaar groen afbouwen, misschien?

Maar we weten sinds kort dat investeren in groen loont! Groen houdt ons fit en gezond! Groen zorgt voor koelte en rust! Groen zorgt voor minder wateroverlast! Groen zorgt voor gezonde lucht! Groen zorgt voor sociale cohesie! Groen regenereert inkomsten van toeristen en recreanten! Een recente studie van het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het met zoveel mooie woorden en al even mooie volzinnen zwart op wit aangetoond en wetenschappelijk onderbouwd.

Wat staat ons als ‘groenvoorzieners’ dan te doen als we al jaren kostenbewust aan ’t werk zijn?

Naast een betere (andere) planning en een korter op de bal spelen, kunnen we in afwachting van betere tijden misschien kiezen voor soberder beplantingen, of eenjarigen laten voor wat ze zijn, of arbeidsintensieve vakbeplantingen verwijderen, of … Maar laten we als gemeente a.u.b. ons kapitaal aan openbaar groen niet verpieteren! En de opgebouwde vakkennis niet onbezonnen over boord gooien! Misschien is de crisis wel een uitdaging om anders over openbaar groen na te denken?

Ons bomenbestand, bijvoorbeeld.

Grote bomen vormen nog steeds de hoeksteen (lees: het kapitaal) van een gezond en evenwichtig openbaar groenpatrimonium. Maar hoeveel gemeenten hebben een goed zicht op hun bomenbestand? Hoeveel variatie zit er in hun openbaar bomenpatrimonium? Professor Kim Coder (Georgia, USA) pleitte op een recent ISAcongres (Toronto, CA) voor maatregelen om meer diversiteit te creëren in ‘onze’ gemeentelijke bomenbestanden. Maatregelen om de diversiteit te verbeteren moeten bestaan uit een combinatie van soortenvariatie en aantallen binnen een soort, aldus Coder. Door het overmatig gebruik van klonen is het genetisch potentieel in onze bomenbestanden sterk achteruitgegaan. En opmerkelijk, Coder pleitte niet alleen voor meer variatie aan soorten maar ook voor een veel grotere variatie van plantenfamilies.

Tot slot nog dit.

In deze Groencontact verneemt u meer over de selectie van twee Vlaamse gemeenten voor de LivCom-competitie. Minister Schauvliege moedigt sinds eind 2011 onze Vlaamse steden en gemeenten aan om zich te tonen aan de wereld. Na een jaar van Belgische afwezigheid op het LivCom-forum, zullen dit jaar Brugge en Brasschaat de Vlaamse kleuren verdedigen. Wij hopen op een puik resultaat voor beide. En … op een navenante navolging volgend jaar. En er is nog meer internationaal nieuws. Op 27 september wordt de internationale prijsuitreiking van Entente Florale in Nieuwpoort gehouden. Wie zo’n internationaal event eens wil meemaken kan terecht op www.ententeflorale.be. Maar u moet zich wel haasten.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert