vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Over grote bomen, kerstbomen en andere ongemakken

2013/6

Het werkingsjaar 2013 zit er weer op. De prijzen zijn uitgedeeld en op 1 januari beginnen we als vanouds met een nieuwe lei. 2014 wordt een belangrijk politiek jaar, zij het vooral op regionaal, federaal en Europees niveau. Op 25 mei krijgen we een nooit geziene samenloop van verkiezingen.

Voor de gemeenten is de stembusslag al een tijdje voorbij en de nieuwe bewindsploegen hebben hun eerste werkingsjaar achter de rug. Voor de lokale besturen wordt 2014 wel het jaar van de veralgemeende invoering van de Beleids- en BeheersCyclus, zeg maar het startjaar van de meerjarenbegroting.

Alle gemeentediensten, ook de groendiensten, hebben zich in de voorbije maanden met veel ijver gebogen over begrotingscijfertjes die verder reiken dan het komende werkingsjaar. Hier en daar is te horen dat groenvoorziening een begrotingspost is die fel onder druk staat. Laat ons hopen dat dit niet betekent dat de gemeentelijke groenvoorziening stilaan wordt afgebouwd. Want we zullen ‘ons’ groen in de toekomst erg nodig hebben.

Maar groenmandatarissen staan blijkbaar niet alleen onder druk van de cijfertjes. Ook bewoners klagen over het groen. Grote bomen worden door menig medemens als hinderlijk ervaren terwijl we inmiddels toch weten hoe noodzakelijk groen is. Studies als deze van VITO hebben gewezen op het belang van grote bomen als stofvangers, CO2-fixeerders, en zo (zie p. 6).

Opmerkelijk in het verhaal van VITO is het belang van wintergroene beplanting. Naaldbomen zijn jaren vervloekt geweest omwille van hun uitheems karakter. Laten we dus toch maar voorzichtig zijn met het verguizen van uitheemse planten.

Over naaldbomen gesproken. Wat te denken van de massale kerstbomenkap van de voorbije weken. Ik heb de indruk dat die alsmaar toeneemt. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoeveel CO2-opslagcapaciteit er de voorbije maand wereldwijd verloren is gegaan om kerststallen, kerstmarkten, winkelstraten, woonkamers, burelen en winkels een groen tintje te geven.

En dan te weten dat niet alleen de CO2-fixatie van deze bomen gefnuikt is. Na kerstmis worden al die kerstbomen nog eens verbrand ook. Je vraagt je soms af waar we mee bezig zijn.

En te weten dat climate change, carbon foodprint, en dergelijke tijdens de voorbije Finale van LivCom hot items waren. Alle gemeentebesturen die deelnamen aan deze internationale competitie zijn er blijkbaar intens mee bezig.

Maar het lijkt erop dat de vele inspanningen die wereldwijd op lokaal vlak gebeuren slechts druppels op een gloeiende plaat zijn. En het gevoel overheerst bij mij dat de plaat steeds heter wordt en de druppels navenant vlugger verdampen.

Maar bij de pakken gaan zitten heeft uiteraard geen zin. Daarom moeten we massaal veel bomen aanplanten en ervoor zorgen dat deze groot kunnen worden. En laat ons ophouden met zeuren over vervelende bladval, over schaduwhinder en over weet ik veel nog wat. Want we zullen ‘onze’ grote bomen in de toekomst erg nodig hebben.

Tot slot wil ik niet nalaten de Vlaamse gemeenten die dit jaar deelnamen aan de internationale competities LivCom en Entente Florale van harte te feliciteren. Brasschaat, Brugge en Sint-Niklaas hebben ons land op een waardige manier vertegenwoordigd.

Proficiat

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert