vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Is het einde van de struisvogelpolitiek in zicht ?

2014/1

Is het einde van de struisvogelpolitiek in zicht ?

De datum van 1 januari 2015 nadert met rasse schreden en het lijkt erop alsof sommige gemeentediensten nu pas beseffen dat het menens is met de stopzetting van het pesticidengebruik.  Heel wat technische diensten en sportdiensten beginnen zich nu pas af te vragen of de uitvoering van het decreet inzake duurzaam gebruik van pesticiden wel haalbaar is in hun gemeente.

Als je weet dat de oorspronkelijke wetgeving al dateert van 2001 en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten tien jaar geleden in het Staatsblad gepubliceerd werden, dan getuigt het van weinig sérieux om nu voor de dag te komen met argumenten over haalbaarheid.

Opvallend is wel dat groendiensten stukken beter voorbereid zijn. Als het gaat over het aanpakken van ongewenste onkruidgroei zonder chemische bestrijdingsmiddelen dan komen heel wat Vlaamse groendiensten redelijk beslagen op het ijs. Vraag aan een doorsnee groenambtenaar naar methodes om het onkruid aan te pakken zonder herbiciden en hij zal u prompt enkele suggesties geven.

Sinds 2004 zijn de groendiensten ernstig bezig met deze aangelegenheid en het merendeel van de gemeenten is mee ingestapt in het reductieprogramma dat vanaf 2004 voorzag in een geleidelijke afbouw van het pesticidengebruik én het uittesten van het nulgebruik in proefzones. Ook zijn heel wat gemeenten op advies van de groendiensten de weg ingeslagen van de herinrichting van het openbaar domein met één doel voor ogen: het reduceren of vermijden van het gebruik van pesticiden.

Als Vereniging voor Openbaar Groen hebben wij vanaf 2004 onafgebroken ingezet op communicatie en informatie  rond dit thema. Workshops, studiedagen, vakexcursies, onze oproep via de Groene Lente, noem maar op. We hebben het allemaal gedaan en georganiseerd. Maar het was inderdaad opvallend dat alleen de groendiensten ‘echt’ belangstelling toonden.

Veel studiebureaus gaan evenmin vrijuit als het gaat over het ontwerpen van goed beheerbare buitenruimtes. De pesticidentoets is in deze middens nagenoeg ongekend.

Ook het brede publiek (met uitzondering van diegenen die de regel bevestigen) is in veel steden en gemeenten nog niet vertrouwd met een te verwachten groener straatbeeld.

Dit nieuwe straatbeeld bleek aanvankelijk voor veel politici een doos van Pandora te zijn. Toen we tien jaar  geleden workshops organiseerden ontmoetten we veel bange schepenen. Ten onrechte bleek achteraf. Na gericht experimenteren op verschillende proeflocaties stelde men vast dat de schrik ongegrond was. De mensen zijn een stuk toleranter dan verwacht. Althans op één cruciale voorwaarde: er moet duidelijk en doelgericht over gecommuniceerd worden .

En hieromtrent stellen veel gemeenten de terechte vraag of zij op eigen houtje nogmaals het warm water moeten uitvinden?
Is het geen uitgelezen taak van de overheid om de burgers in te lichten? Misschien een item waar de nieuwe minister van Leefmilieu na de stembusslag van 25 mei direct mee kan  uitpakken: Gezond Vlaanderen, Groen Vlaanderen ... 

Want daar draait dit hele verhaal toch om: de volksgezondheid!

Tot slot nog dit. In bepaalde welomschreven situaties kan het gebruik van pesticiden na 1 januari 2015 wel nog gedoogd worden. Maar dan moet uw gemeente tegen 1 april een gefundeerd afwijkingsdossier klaar hebben dat door de VMM streng zal beoordeeld worden!

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert