vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > In Flanders Fields

2014/4

Ook de natuur draagt de sporen van de Groote Oorlog

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil de volgende jaren de link tussen de natuur en de Eerste Wereldoorlog in de verf zetten. Het herinneringsproject kreeg als titel ‘Taking care of Flanders Fields’. Die slagzin legt perfect de link tussen het herinneren van Wereldoorlog I en de corebusiness van het agentschap, namelijk het permanent zorg dragen voor de Vlaamse natuur.

Als symbool voor de herdenking van de Groote Oorlog werd gekozen voor de klaproos, het internationale symbool bij uitstek dat herinnert aan de menselijke tol van oorlogen. John Mc Crae beschreef pakkend het beeld van de klaproos in het gedicht ‘In Flanders Fields’ dat hij in 1915 schreef in de schaduw van het Ieperse front. Het door bommen en granaten omwoelde land bood de perfecte omstandigheden waarin een pioniersplant als de klaproos kon gedijen. De klaproos is meteen ook een perfect symbool voor de veerkracht van de natuur die vanuit de vernieling telkens weer nieuw leven doet ontstaan.

Bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog verwacht je niet meteen een natuurverhaal. Toch is het verband logisch, want ook de natuur draagt nog de sporen van wat 100 jaar geleden is gebeurd. Er is het negatieve verhaal, van de bossen die zijn verdwenen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Bunkers doen nu dienst als overwinteringsplaats voor vleermuizen. En er zijn ook heel wat plaatsen waar kraters van toen in de loop der jaren zijn geëvolueerd tot poelen die vandaag de perfecte plek zijn voor zeldzame amfibieën, zoals de kamsalamander. De oorlog heeft dus op een vreemde manier ook gezorgd voor nieuw leven in de natuur.

De Week van het Bos zal dit jaar eveneens in het teken staan van de Groote Oorlog. En niet toevallig is de officiële opening gepland in het Mastenbos in Kapellen. Het bos herbergt, zó ver van het Westelijke front, immers indrukwekkende relicten van de Eerste Wereldoorlog. De goed bewaarde loopgraven en een reeks bunkers maakten deel uit van de afweergordel aangelegd door de Duitse troepen om mogelijke aanvallen vanuit het neutrale Nederland op te vangen. Het hele complex wordt vandaag vrijgemaakt en wordt later dit jaar tijdens de Week van het Bos opengesteld voor het publiek.

In dit nummer van Groencontact wordt dan ook terecht aandacht besteed aan de Groote Oorlog. Het Kasteelpark in Zonnebeke dat enkele jaren geleden kon rekenen op subsidies van het agentschap is een groene ruimte waar de herinnering aan Wereldoorlog I nooit ver weg is. Ook zien we dat verschillende gemeenten, elk op hun eigen manier, de gruwelen van de oorlog in herinnering trachten te brengen. De papaverweide van Koksijde is er een schitterend voorbeeld van.

Ik wens u alvast veel leesplezier!

Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert