vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Wat hebben we geleerd over het bespelen van voetbalvelden ?

2015/1

Op 3 februari werd in het stadion van SK Lokeren een interessante studiedag gehouden over aanleg en  bespeelbaarheid van voetbalvelden. Zes bevlogen sprekers kwamen vertellen hoe een perfect voetbalveld  kan aangelegd worden. Allemaal beëindigden ze hun voordracht steevast met het gekende predicaat van één  onzer top-keukenpieten: Wat hebben we vandaag geleerd?

En wat bleek? Dat we in feite niets hebben bijgeleerd want dat we eigenlijk alles al wisten! De recepten voor  de aanleg van een goed voetbalveld zijn immers al lang gekend. Precies 15 jaar geleden organiseerde de  VVOG in Melle een gelijkaardige studiedag waar ook verteld werd dat de opbouw van de toplaag van een  voetbalveld zandig moet zijn, dat de onderliggende laag perfect moet draineren, dat de toplaag –ondanks de  zandige opbouw– toch voldoende vocht moet kunnen vasthouden, dat een optimale groei alleen mogelijk is  wanneer de grassen op het juiste moment voldoende minerale nutriënten aangereikt krijgen en dat af en toe moet kunnen ingegrepen worden als het misgaat. Tenslotte werd verteld dat het geheim van een perfecte  grasmat alles te maken heeft met de juiste grassoorten, de juiste rassenmix én … perfect groeiende wortels.

En wat bleek nog? Dat de scheidsrechter –zoals 15 jaar geleden– nog steeds oppermachtig beslist over het  afgelasten van een voetbalwedstrijd, ook als hij geen notie verstand heeft van begrippen als ‘grasgroei’,  ‘toplagen’, ‘drainagecapaciteit’, … Als de bal kan rollen is het in orde. Als het veld bespeelbaar is kan de  match doorgaan.

Maar wat is ‘bespeelbaar’? Bespeelbaarheid is volgens mij niet alleen een zaak van speltechniciteit maar  heeft ook te maken met hoe miljoenen grassprietjes negentig minuten voetbalgeweld kunnen overleven.  Zou het geen goede zaak zijn dat én de scheidsrechter én een onafhankelijk groendeskundige samen kunnen  beslissen over een afgelasting? In Nederland bestaat zo’n regeling.

Wat hebben we dan toch geleerd? Dat het uitermate nuttig is om alles wat we al jarenlang weten over een  goed aangelegd voetbalveld nog eens klaar en duidelijk te herhalen. En chapeau voor de organisatoren over  de manier waarop ze dit gedaan hebben.

We hebben ook geleerd dat het afgelasten van een voetbalwedstrijd in de hogere voetbalklasse veel geld kost. Méér dan 15 jaar geleden, toen de televisierechten nog niet zo hoog waren.

We hebben eveneens geleerd dat wij in Vlaanderen perfect in staat zijn om perfecte voetbalvelden aan te  leggen als er maar voldoende financiële middelen zijn om dat te doen volgens de regels van de kunst. Helaas  hebben de meeste gemeenten (clubs) die middelen niet.

We hebben ook geleerd dat de competitiedruk (en navenant de speeldruk op een grasveld) in ons land erg hoog is. Daarom denk ik dat een doordachte combinatie van grassportvelden met kunstgrasvelden voor veel gemeenten (clubs) de ideale oplossing is.

Met de beste groeten

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert