vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Japanse duizendknoop veroorzaakt ecologische ramp en niemand reageert

2015/4


In het kader van de grootschalige infrastructuurwerken aan het Sint-Pietersstation in Gent werd kort voor het zomerreces de aanleg afgerond van een hellende tuin. Een fraaie ‘groene’ realisatie die moet wedijveren met het prestigieuze stationsgebouw dat ernaast in aanbouw is.

Eind juli kwamen de eerste plantjes in de nieuwe tuin al te voorschijn. Wellicht niet de plantjes die voorzien waren. Tientallen jonge Japanse duizendknoopjes staken hun kopjes boven de grond! Als niet tijdig ingegrepen wordt, ontstaat hier een exotische tuin met een van de meest vervloekte planten van West-Europa.

Nonchalance en onwetendheid zorgen er voor dat de Japanse duizendknoop ongestoord blijft woekeren. Door zijn groeiwijze kan deze invasieve exoot op zeer korte tijd grote oppervlaktes overwoekeren met als resultaat een zeer soortenarm ecosysteem.

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is inheems in Japan, Taiwan en China en werd in het begin van de 19e eeuw in West-Europa als sierplant ingevoerd. Door zijn invasieve eigenschappen is de plant sindsdien algemeen verspreid geraakt. In tegenstelling tot de Aziatsiche landen komen bij ons geen natuurlijke vijanden voor.

Naast de biologische schade kan deze plant ook grote economische schade veroorzaken. Zijn scherpe en stevige wortelstokken kunnen funderingen en afvoerbuizen beschadigen. De soort veroorzaakt soms ook oevererosie tijdens de winter. Het Britse Environment Agency bestempelt de Japanse duizendknoop dan ook zonder meer als de meest agressieve en destructieve invasieve plant van Groot Brittannië.

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk schijnt hier niemand zich te bekommeren om dit probleem. Of heb ik het verkeerd voor?

Bij het groot publiek is niet of nauwelijks bekend wat de katastrofale gevolgen kunnen zijn wanneer de Japanse duizendknoop begint te woekeren. Misschien moeten we als gemeente zelf het initiatief in handen nemen en onze burgers sensibiliseren. Ook wordt de verspreiding ongewild in de hand gewerkt door nonchalant gedrag. Een klein stukje van de stengel of de wortelstok van enkele centimeter groot is al voldoende om een nieuwe plant (lees: een nieuwe haard) te doen ontstaan. Er moet dan ook meer sensibilisatie komen om deze plant en de gevolgen van zijn ongebreidelde groei beter bekend te maken.

Ook moeten er dringend dwingende maatregelen komen om de verspreiding van de plant door aanvoer van besmette grond tegen te gaan. Wanneer in het Verenigd Koninkrijk een stuk grond verkocht wordt moet uit een bodemattest blijken dat deze vrij is van Japanese Knotweed, zoals de plant in het Engels genoemd wordt. Het gaat zelfs zo ver dat bepaalde Britse banken weigeren om een hypothecaire lening toe te staan op een eigendom waar Japanse duizendknoop voorkomt.

Negen jaar geleden waarschuwden we in Groencontact reeds voor de desastreuze gevolgen van het voortwoekeren van deze plant. In het tweede VVOG-zakboekje (2013) werd met aandrang gepleit om invasieve planten in een jong stadium aan te pakken, als het probleem nog overzichtelijk en beheersbaar is.

Voorkomen dat er nog meer Japanse duizendknopen in onze omgeving terechtkomen is het beste wat we kunnen doen. Een klein Japans duizendknoopje laten doorgroeien is geen optie.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert