vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Wat is er verkeerd aan HPG?

2016/1

Tegen 2020 moeten alle interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven een stuk efficiënter en klantvriendelijker maken. Dat kunnen we lezen op de website van de Vlaamse overheid (bestuurszaken.be).

Een nobele doelstelling. Maar wie bepaalt de spelregels? Wie definieert de parameters? Wie zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen? Als vertegenwoordiger van steden en gemeenten zetelen wij regelmatig in allerlei ‘stuur- en adviesgroepen’ van de Vlaamse Overheid. Daarbij valt het op hoe verschillende administraties zich vergrijpen aan een zekere vorm van professionele ‘inkokering’ en redeneren vanuit een eigen ivoren toren. Het raakvlak met de buur – lees ‘een andere administratie’ – wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Op het vlak van definiëren van begrippen geeft dit soms aanleiding tot Kafkaiaanse toestanden.

Een bodembedekker is voor ons – professionals in de groensector – een ‘plant die op een afdoende wijze de bodem bedekt’. Voor bepaalde ambtenaren wordt het begrip bodembedekker beter gedefinieerd als ‘een laag houtsnippers’ of ‘een folie die op de grond ligt’.

Ander voorbeeld. Vaste planten zijn voor ons ‘overblijvende planten waarvan de bovengrondse delen in de winter afsterven en dankzij hun ondergrondse reserves het voorjaar daarop weer uitlopen’. Voor bepaalde ambtenaren zijn heesters en bomen allebei ‘vaste planten’, want ze staan ‘vast’ in de grond.

Letterlijk gehoord!

Nog een merkwaardige definitie die in de coulissen van de Vlaamse administratie in de maak is: ‘struiken en heesters zijn twee verschillende dingen’. Een heester is een plant met sierwaarde, een struik is een plant met nagenoeg geen sierwaarde.

Het lijkt erop alsof teksten over ‘groen’ voorbereid worden door volslagen ‘groen’-leken die op gezaghebbende vergaderingen uitpakken met hun Wikipedia- en Googlekennis.

En dan is ons de laatste tijd nog iets merkwaardigs opgevallen.

De kennis van en over ‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’ (HPG voor de ingewijden) blijkt bij heel wat Vlaamse administraties niet heel groot te zijn. Nochtans staan de talrijke HPG-publicaties vol met waardevolle en zinvolle ‘groene’ definities. Waarom worden die niet gebruikt? Waarom zijn die niet beter gekend?

Maar wat nog merkwaardiger is.
In de recentste ANB-publicatie ‘Draaiboek Groenplan | richtlijnen bij het opmaken van een lokale groenvisie’ (2015, 167 blz.) komt het begrip HPG slechts één keer voor! Op blz. 165, in een lijstje met definities!

Wat is er met HPG aan de hand?

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert