vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bomen toch!

2016/2


Voor de zoveelste keer een boompje opzetten over bomen. In een vakblad over openbaar groen is dat niet misplaatst, mijn gedacht! Bomen, het ultieme resultaat van de evolutie in het plantenrijk, moeten gekoesterd worden. Dat vinden wij toch, en velen met ons.

In dit nummer vindt u op pagina 26 de mooie tekst van een lied van Willem Vermandere over bomen. Je voelt de hartepijn van de zanger bij het aanschouwen van al die gevelde bomen langs de weg. De tekst past perfect bij het artikel van Paul Geerts waarin de auteur in twijfel trekt of bomen wel zo gevaarlijk zijn, zoals beweerd wordt door automobilistenverenigingen in binnen- en buitenland.

Als ik s avonds met mijn vrouw naar het TV-journaal kijk en het zoveelste dodelijk ongeval op een met bomen omzoomde weg wordt getoond, weet mijn vrouw perfect hoe ik spontaan ga reageren: t Zal wel weer de schuld zijn van de bomen.

In Gent loopt een kafkaiaanse rechtszaak tegen een boom. De zaak sleept al meer dan tien jaar aan. Op bevel van de rechter moest een boom geveld worden en dat moest binnen de drie maanden gebeuren. Anders hing de eigenaar van de boom een dwangsom van 100 euro per dag boven het hoofd. De vergunningverlenende overheden weigerden een kapvergunning (stedenbouwkundige vergunning) te geven waarna de zaak werd doorgeschoven naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze rechtbank stelde dat de vergunning terecht geweigerd werd. Eind goed, al goed zou je denken! De boom is gered. Niets van, de Raad van State werd erbij gesleurd en deze verbrak het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Voor de eigenaar van de boom is de dwangsom inmiddels opgelopen tot meer dan 150.000 euro en geen enkele aannemer durft de boom nog te vellen. Een boom vellen zonder vergunning is immers een bouwmisdrijf.


Terug naar onze straatbomen. Heel wat gemeentebesturen doen grote inspanningen om, waar het mogelijk en zinvol is, straatbomen aan te planten. Het zijn vaak geen geringe inspanningen die de lokale overheden ervoor over hebben. Maar soms loopt het mis. De eerste jaren na de aanplant zijn cruciaal voor het overleven van de boom. Als het weer droog is moeten bomen wekelijks water krijgen.

Vandaar ook dat in het Standaardbestek 250 een waarborg van drie jaar wordt voorgeschreven. De aannemer moet er dan voor zorgen dat de bomen de eerste levensjaren goed doorkomen. Als aanbestedend bestuur hebt u er alle belang bij om de aannemer te laten rapporteren wanneer hij water geeft aan de bomen. Wanneer bij oplevering betwisting ontstaat over de oorzaak van het afsterven van de bomen, kan watergifte al dan niet uitgesloten worden.

Watergifte, zeker in het eerste jaar na aanplant, is cruciaal. Een Nederlandse collega die de povere nazorg door de aannemers niet meer kon aanzien, besliste om voortaan de nazorg van de bomen apart uit te besteden met strenge regels inzake watergifte. Het resultaat was positief. De meerkost was blijkbaar renderend. En de collega voegde er plastisch aan toe dat je een baby toch ook geen moment uit het oog verliest.

Laten we onze bomen alstublieft koesteren.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert