vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Vijftien jaar na het decreet

2016/4

Op 21 december 2001 werd het decreet houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest goedgekeurd. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat dit toentertijd bij de meeste gemeenten insloeg als een bom. Enkele gemeenten zijn wel meteen aan de slag gegaan en begonnen stapsgewijs met het afbouwen van hun pesticidengebruik.

Om de gemeenten te helpen is de Vereniging Voor Openbaar Groen na de publicatie van het decreet al heel snel tot actie overgegaan door het organiseren van workshops, demodagen en seminars. De eerste demodagen rond alternatieve technieken voor onkruidbestrijding dateren van de lente van 2003 en vonden plaats in Marke (Kortrijk) en in Geel. Voor beide activiteiten samen kwamen meer dan 500 bezoekers opdagen. Alle bestaande technieken voor niet-chemische onkruidbestrijding werden gedemonstreerd door 13 firma’s. In totaal kon je 22 verschillende toestellen aan het werk zien.

Nu, vijftien jaar later is de toestand even anders. Het aantal firma’s dat zich toelegt op ‘alternatieve technieken’ is niet veel groter geworden. Het aanbod van technieken en toestellen daarentegen is wel exponentieel gestegen.

Als bewaarbijlage bij deze Groencontact vindt u een nieuwe VVOG-publicatie met een overzicht van de belangrijkste firma’s die in ons land actief zijn op de markt van de niet-chemische onkruidbestrijding. Alle vermelde firma’s zullen aanwezig zijn op Demo Groen dat dit jaar doorgaat van 11 tot 13 september op het Heizelplateau in Laken (Brussel). Als bezoeker zult u er kunnen kennismaken met ruim 100 verschillende toestellen, gebaseerd op zes verschillende technieken: hete lucht, heet water, branden, vegen, borstelen en schoffelen.

Sinds het verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen en beheerders van grote (semi-)openbare terreinen op 1 januari 2015 effectief van kracht werd, is de diversificatie van het machinepark in een stroomversnelling gekomen. Vooral toepassingen die gebaseerd zijn op hitte zijn de laatste jaren massaal doorgebroken. In heel wat gevallen zijn het verbeteringen of aanpassingen van bestaande systemen (hogedrukreinigers). In andere gevallen werd gezocht om gekende technieken (heet water) energiezuiniger en/of efficiënter te maken. Maar soms zijn de machines of technieken verrassend simpel en goedkoop, én toch efficiënt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de moderne schoffelmachines die momenteel op de markt zijn.

De voorbije lente en zomer met zijn overvloedige regens was voor veel gemeentebesturen een (z)ware test om te zien of ze het onkruid de baas konden. Heel vaak was dit niet het geval, in belangrijke mate omdat ze in het voorbije decennium nagelaten hebben om zich terdege voor te bereiden op een beheer zonder pesticiden. Maar ook voor de gemeenten die goed gewapend aan de strijd kwamen, was het een hele uitdaging om het openbaar domein min of meer netjes te houden.

Bij dit alles vraag ik mij af of er in de strijd tegen het onkruid geen andere mogelijkheden bestaan die nog onvoldoende uitgeprobeerd zijn. Ik denk aan activiteiten met meer burgerparticipatie, zoals nu in heel wat gemeenten gebeurt in het kader van de jaarlijkse ‘lenteschoonmaak’. Een dagje met zijn allen komen wieden op een moment dat het onkruid de kop begint op te steken. Voor zo’n actie moeten toch vrijwilligers te motiveren zijn. Het gaat tenslotte om de volksgezondheid van iedereen! Voorts denk ik dat er moet gezocht worden naar nog andere alternatieven. Bestaan er echt geen ‘onschadelijke producten’ die de groei van planten kunnen stoppen of afremmen op plaatsen waar dat niet gewenst is?

We blijven het op de voet volgen.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert