vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De X-factor

2016/6

Het is menselijk en een uiting van ambitie dat we ons steeds willen meten ten opzichte van anderen. De uitdaging is dan ook om onszelf te analyseren en uit te zoeken in hoeverre we ons positioneren ten opzichte van onze omgeving, ten opzichte van collega’s, diensten, steden, landen. Het is bijna een existentiële vraag die zich kan uiten in Olympische Spelen, Miss verkiezingen maar ook in groen- en milieucompetities zoals Groene Lente en Entente Florale Europe.

Nagenoeg 40 jaar nemen Vlaamse steden en gemeenten deel aan de Groene Lente. Even lang biedt de Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) via haar competitie Entente Florale Europe een platform aan voor Europese steden en gemeenten. Waarom is het belangrijk voor onze gemeentebesturen om deel te nemen aan dergelijke acties? Wat zijn onze drijfveren. Is dit alles nog van onze tijd?

De formules van de Groene Lente en Entente Florale Europe zijn zeker niet oubollig. Deze intergemeentelijke competities zijn niet langer enkel gefocust op openbare bebloeming maar evolueerden tot een hedendaagse audit van het publiek domein. Beleid en beheer worden geëvalueerd.

Het is nuttig dat we stil durven staan om onszelf even te spiegelen. Vlamingen zijn gekend als noeste werkers die niet veel opkijken, maar liefst verder wroeten. Maar zijn we wel goed bezig? Er is inderdaad soms durf nodig om ons eigen werk, onze eigen groenprojecten te tonen en te evalueren. Wanneer we die vrees overwinnen, ontdekken we onze eigen sterktes maar ook onze zwaktes. Dit rendeert en geeft de gemeenten een X-factor en de kracht om te groeien.

Een stad of gemeente die deelneemt aan Entente Florale Europe getuigt meestal dat dit aanzet tot nauwere en duurzame samenwerking, met de gemeentediensten onderling maar ook met de burger en met betrokken verenigingen.

Recent werd het rapport met de Vlaamse Regionale Indicatoren 2016 (VRIND) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de bebouwing in Vlaanderen nog steeds toeneemt en dat bouwpercelen én private tuinen steeds kleiner worden. Dit is een bewijs dat het belang van openbare groenvoorziening in de toekomst nog zal toenemen. Het is de missie van groenmandatarissen en -ambtenaren om het groen in onze steden en dorpen optimaal te behartigen. Groencompetities kunnen daarbij helpen, maar zijn niet alleen een challenge voor grote steden. Vlaamse gemeenten, klein of groot, moeten durf hebben om deel te nemen aan groencompetities, zeker ook op Europees niveau!

Ik wens iedere deelnemer aan de Groene Lente 2016 proficiat met de behaalde resultaten. De Stad Turnhout heeft met een zilveren medaille in Entente Florale Europe 2016 ervaren dat ze een Europees topniveau behalen op vlak van groenbeleid en -beheer.

De stad Hamont - Achel heeft het lef en de ambitie om deel te nemen aan Entente Florale Europe 2017. Een correcte beslissing. Veel succes!

Dirk Vandromme
Groenambtenaar gemeente Zwevegem
Voorzitter Technische Werkgroep V.V.O.G.
Voorzitter AEFP-Entente Florale Europe

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert