vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De septemberdeadlines

2017/4

September is voor velen een drukke periode. Na de vakantiemaanden gaat iedereen weer volop aan de slag en dat vertaalt zich in een overvloed aan activiteiten. Dit is niet anders in de sector van het openbaar groen. Dit nummer van Groencontact staat dan ook boordevol met activiteiten voor de komende maanden.

Ook stellen we vast dat in september heel wat deadlines moeten gehaald worden, onder andere voor het indienen van subsidiedossiers. Op 15 september moeten de nieuwe voorstellen voor de Natuur-in-je-Buurt-projecten ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (zie p. 38). Enkele dagen later, op 18 september, worden uw projectvoorstellen in het kader van de ‘Thematische Projectoproep Stadsvernieuwing’ met als thema ‘Groen in de stad’ (nieuw!) ingewacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (zie p. 39). Ook uw projecten voor de jaarlijkse oproep ‘Publieke Ruimte’ moeten in september nog ingediend worden (zie p. 40). De deadline daarvoor is 22 september!

Op 26 september organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen een vaktechnisch bezoek aan de ‘Groen- en Bloemengemeente’ van dit jaar. Alle belangstellenden worden verwacht in Hamont-Achel waar zij kunnen kennismaken met een resem interessante groenprojecten die deze zomer werden voorgesteld aan de Europese jury van Entente Florale. Het relaas van dat jurybezoek kun je nalezen op p. 22. Meer info over de praktische kant van de excursie vind je op onze website www.vvog.info.

Andere activiteiten die dit najaar op het programma staan zijn de Nationale Grasdag (28 september), de Nationale Bomendag (18 oktober), TechniGreen 2017 (26 oktober). In de rubriek groen-kort (p.40) leest u meer hierover. Op de valreep verneem ik ook nog dat het laatste vademecum van het Agentschap voor Natuur en Bos zal voorgesteld worden op 26 oktober tijdens een studievoormiddag ‘Duurzaam ontwerpen van Groene Ruimten’ (zie agenda op onze website) in Gent.

Tot slot wil ik de lezers van Groencontact nog eens expliciet attenderen op het VVOG-symposium van 20 september waar alles draait rond de onmiskenbare voordelen van een groene omgeving. Tijdens het symposium willen we aandacht besteden aan de ecosysteemdiensten (‘natuurvoordelen’) van openbaar groen. Een groot aantal eminente sprekers zullen in Gent komen vertellen waarom groen in onze nabije leefomgeving zo belangrijk is en waarom het de moeite waard is om te (blijven) investeren in dat groen.

Ruim één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen willen we met dit symposium in het bijzonder de huidige en toekomstige groenmandatarissen aanspreken. Zij dragen immers een grote verantwoordelijkheid inzake vergroening van onze woon- en werkomgeving.

Alle mogelijke recente en minder recente studies tonen aan dat argumenten die aangedragen worden om niet of minder te investeren in een groene omgeving onterecht zijn. Recent las ik in Urban Forestry nog een paper over het effect van groen op het gedrag van consumenten in winkelomgevingen (Joye, Y. e.a., Urban Forestry 9 [2010] 57-64). Ook hier kan investeren in groen een meerwaarde opleveren. We gedragen ons immers anders in een groene omgeving. We zijn relaxter, we hebben minder stress, we zijn positiever ingesteld, ...

Jos De Wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert