vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Nog een jaar te gaan

2017/5

Op 14 oktober 2018 -precies over een jaar- worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de media én op het terrein krijgen we af en toe reeds te maken met opstoten van verkiezingskoorts. Het wordt dan ook stilaan tijd om verkiezingsprogramma’s te schrijven. En tijd om terug te blikken op de verwezenlijkingen van de aflopende legislatuur of op de gemiste kansen!

GROEN* is traditioneel een prominent verkiezingsitem bij lokale verkiezingen. De huidige en toekomstige mandatarissen schermen graag met ‘groen’. Terecht, want groen zorgt voor talrijke en essentiële voordelen (ecosysteemdiensten) zoals bleek tijdens het VVOG-symposium van 20 september laatstleden.

Lokale politici hebben een belangrijke taak om te zorgen voor voldoende en goed groen in hun gemeente. Af en toe moeten zij in dit verband ook moedige beslissingen nemen en het algemeen belang laten primeren boven het individueel belang.

GROEN in onze woonomgeving zorgt voor een positief effect op onze gezondheid. Contact met groen en zicht op groen helpen ons om te recupereren van stress en te herstellen van ziekte. Groen in de werkomgeving is ideaal voor onze fysieke en mentale gezondheid waardoor ziekteverzuim  afneemt en de productiviteit van werknemers verhoogt.

GROEN is ook een prima instrument om de lucht die we inademen te zuiveren. Luchtverontreiniging door fijn stof zorgt voor heel wat gezondheidsproblemen. Groen filtert de fijne stofdeeltjes uit de lucht en wanneer het groen op de juiste plaats en op een correcte manier is aangeplant, kan de luchtkwaliteit alleen maar verbeteren.

GROEN is ook een troef om de klimaatuitdagingen van vandaag te trotseren. Groene zones in de stad of overstromingsgebieden stroomopwaarts kunnen ervoor zorgen dat (hevige) neerslag minder snel wordt afgevoerd en de kans op ongewenste overstromingen aanzienlijk daalt.

GROEN zorgt er voor dat onze dichtbebouwde woonomgevingen aangenaam en leefbaar blijven. Op hete zomerdagen kunnen we vooral in de stad de weldadige invloed ervaren van de aanwezigheid van groenzones en grote bomen door de verkoeling die ze veroorzaken.

GROEN is ook een troef in onze strijd tegen de broeikasgassen. CO2 is voor planten een levensnoodzakelijke molecule om aan fotosynthese te kunnen doen. Planten zijn dus ideale bondgenoten om het CO2-gehalte naar beneden te halen en zodoende de temperatuurstijging op aarde binnen de perken te houden. Zuurstof krijgen we als cadeau er gratis bovenop.

GROEN in onze woonomgeving zorgt voor meer sociaal contact. Het is bewezen dat groene ruimten uitermate geschikt zijn om nieuwe contacten te leggen met onze buren. Ook biedt groen tal van mogelijkheden om aan sport en recreatie te doen.

Ik wens alle lokale politici veel inspiratie om op te komen voor beter groen. U kunt meer over dit onderwerp lezen in ‘Investeer in groen, winst verzekerd’ (www.inverde.be)

Jos De Wael
hoofdredacteur


* Wanneer in dit editoriaal het begrip GROEN vermeld wordt, slaat dit niet op de politieke partij met dezelfde naam!

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert