vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > OSLO, met VICTOR en GGINO

2018/1
Editoriaal 2018/1
Neen, ik ga het hier niet hebben over een uitstap naar de Noorse hoofdstad. Misschien een andere keer, want Oslo heeft een park dat enkele jaren geleden op mij een onvergetelijke indruk gemaakt heeft. Ik bedoel het park in stadsdeel Frogner met de beelden van Gustav Vigeland (1869-1943). Een collectie van 212 stenen, bronzen en gietijzeren beelden van één enkele kunstenaar, fenomenaal!

Neen, OSLO staat hier voor Open Standaarden voor Lokale Overheden. Of niet helemaal, want ik verneem net dat het acroniem een andere invulling gekregen heeft: Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Iets minder duidelijk , als je ‘t mij vraagt.

Omtrent die open standaarden is de laatste tijd heel wat te doen. Het is algemeen gekend dat de (digitale) informatie die verzameld wordt door de verschillende overheden in ons land erg versnipperd is waardoor vergelijken en evalueren van gegevens (en benchmarken met gelijkaardige gemeenten bijv.) haast onmogelijk is. Ook binnen de eigen gemeente worden data van verschillende diensten vaak op verschillende manieren verzameld en verwerkt, wat niet bevorderlijk is voor een efficiënte organisatie.

Nochtans zet de Europese Commissie sterk in op het ontwikkelen van een lingua franca die het mogelijk moet maken om allerlei informatie effectief te hergebruiken over de grenzen van toepassingen en instellingen heen. In Vlaanderen wordt deze gedachte getrokken door V-ICT-OR, de Vlaamse ICTORganisatie, o.a. met steun van AGIV.

De OSLO-standaard is een open en uitbreidbaar dataformaat dat de uitwisseling en het hergebruik van kerndata bij lokale overheden ondersteunt in verschillende domeinen: contactinformatie, persoonsinformatie, publieke dienstverlening, enz. Momenteel zijn gesprekken gaande om ook inventarisgegevens met betrekking tot het openbaar domein binnen OSLO aanvaard te krijgen.

Het model dat in dit verband het meeste kans maakt is GGINO wat staat voor Gegevensmodel voor Gemeentelijke Inventarisaties in het Openbaar domein. Het is een datamodel dat initieel uitgewerkt werd door de stad Aalst en dat voorzichtig opgepikt wordt door steden als Antwerpen en Gent. Tegen begin 2019 zou het voorgestelde datamodel van GGINO deels of geheel erkend moeten zijn.

De Vereniging voor Openbaar Groen is nauw betrokken bij de uitwerking van GGINO voor wat het ‘groene’ luik van de inventaristie betreft. Openbaar groen is immers een belangrijk onderdeel van het openbaar domein en groeninventarisatie is altijd een prominent aandachtspunt geweest voor onze organisatie. Het zou een goede zaak zijn als eindelijk kan afgesproken worden op welke gestandaardiseerde manier bomen, hagen, heesters, paden, verhardingen, … opgemeten ‘moeten’ worden.

En dan nog dit. Een belangrijk aspect in dit verband is dat de inventarisgegevens moeten verwerkt worden in een ‘open’ datastructuur. Het is de bedoeling dat iedereen de inventarisgegevens van het openbaar domein zal kunnen raadplegen, ook burgers zoals u en ik. Op termijn biedt dit perspectieven waar we misschien nu nog niet aan denken.

Een voorbeeld. Ik las onlangs dat in Nederland burgers ingeschakeld werden om essen (Fraxinus) op te sporen die opvallend gespaard blijven van de essentaksterfte. Dit zou onderzoekers kunnen helpen om resistentie tegen de ziekte op te sporen. Het is een vorm van citizen science (www.iedereenwetenschapper.be). Een opvallend nieuwe trend waar ook ILVO, UGent en HoGent mee experimenteren, zoals u kunt lezen op p. 32 en 34.

Jos De Wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert