Vacature

Programmaregisseur klimaat en energie

Stad Dendermonde


Word de drijvende kracht achter klimaat en energie! Als programmaregisseur klimaat en energie coördineer je strategieën en projecten voor een duurzame toekomst. Jouw passie en sturende rol maken het verschil. Klik hier voor meer informatie.

Rol in de organisatie

Als programmaregisseur klimaat en energie ben jij verantwoordelijk voor het programma ‘klimaat en energie’. Vanuit je expertise vertaal je de agenda van klimaat en energie naar een volledig programma, waarbij je de strategie verbindt met de uitvoering. Je behoudt een overzicht van de verschillende operationele doelstellingen en acties binnen dit thema. Je stemt af met verschillende interne diensten i.h.k.v. realisatie en opvolging van het programma. Je bewaakt daarbij de haalbaarheid op vlak van budget en personeelsinzet. Concrete projecten waarvoor je verantwoordelijk bent, zijn onder andere Warm Dendermonde, het Warmteplan, het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), het Burgemeestersconvenant, het Klimaatplan …

Intern ben jij het aanspreekpunt voor alles rond klimaat en energie. Dankzij deze rol ben je in staat de juiste mensen te betrekken om samen tot actie over te gaan. Daarnaast ben je ook het
aanspreekpunt voor externe partners om zo de doelstellingen van de stad te realiseren. Je faciliteert samenwerkingen binnen het brede thema klimaat en energie, waarbij je samenwerkt met diverse teams en netwerken binnen stad Dendermonde.

Om beslissingen te valideren, coördineer je stuur-, klankbord- en projectgroepen. Ook rapporteer je aan het college van burgemeester en schepenen, het managementteam, de stuurgroep en hogere overheden over de klimaatdoestellingen van de stad, zoals het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Tot slot zorg je voor brede en heldere communicatie en sensibilisering rond het onderwerp naar internen en externen. Je maakt de organisatie bewust van het belang van dit programma. Door een heldere vertaalslag zorg je voor draagvlak.

De ideale kandidaat?

De ideale kandidaat is gepassioneerd en heeft kennis over het thema klimaat en energie. Je blinkt uit in strategisch denken, coördineren en netwerken. Als programmaregisseur klimaat en energie hou je van samenwerkingen met interne en externe partners. Je verantwoordelijkheidsgevoel zorgt ervoor dat je tot concrete resultaten komt. Daarnaast ben je sterk in rapporteringen, visievorming en communicatie. Je draagt bij aan de creatie van een duidelijke, gedeelde visie over het thema binnen de organisatie.

Plaats in de organisatie

Om onze organisatie te versterken is de stad Dendermonde op zoek naar een programmaregisseur klimaat en energie.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in
  bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een master- of licentiaatsdiploma uitgereikt door een Belgische universiteit
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal A1a-A2a (min. 3 714 euro en max. 6 154 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
  • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 3 714 euro
  • Bruto loon met 5 jaar relevante anciënniteit: 4 088 euro
  • Bruto loon met 10 jaar relevante anciënniteit: 4 598 euro
  • Bruto loon met 15 jaar relevante anciënniteit: 5 100 euro
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,35 euro/km.
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V.

Bijkomende informatie

Het verloop van de selectie: 

 • Preselectie: we nemen contact met je op vanaf 18 juni 2024
 • Eventuele niveautest
 • Een verkennend mondeling gesprek: 26 juni
 • Assessment Center: in de week van 1 juli
 • Gevalstudie gevolgd door een grondig sollicitatiegesprek: 10 juli

Interesse?

Op basis van de ingevulde vragenlijst, je cv en een kopie van je diploma beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via e-mail. Per stap ontvang je van ons een e-mail met de nodige informatie. Controleer zeker ook je ongewenste e-mailfolder. Indien u op de hierboven vermelde data niets van ons heeft ontvangen, aarzel dan niet om zelf contact met ons op te nemen. 

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren via vacatures@dendermonde.be of via 052 10 84. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Annelies Bryssinck via annelies.bryssinck@dendermonde.be

De vacature op de website van de stad Dendermonde

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors