Bodeminsecten: wat is er biologisch mogelijk?

– Advertorial –

Door het schaarser worden van het chemische middelenpakket zien we een sterke toename van verschillende plagen dat geldt ook in de bodem.

Bodemplagen
Verschillende bladsprietkevers, langpootmuggen en ook de al langer beruchte taxuskever veroorzaken steeds vaker ernstige schade in de boomkwekerij en tuinaanleg. Van de taxuskever is al langer bekend dat de larven uitstekend te bestrijden zijn met aaltjes. Gelukkig werken onze aaltjes ook tegen emelten en engerlingen!

Werking natuurlijke vijand
Aaltjes kunnen op verschillende manieren toegepast worden. Na toepassing gaan ze op zoek naar hun gastheer: larven van de taxuskever, emelten of engerlingen en gaan ze via de mond of andere natuurlijke openingen naar binnen. Eens binnen laten de aaltjes een bacterie vrij die de larve doodt en de inhoud van die larve omzet naar voedsel voor de aaltjes die zich dan in die gastheer gaan vermenigvuldigen. Hierdoor verkleurt deze geparasiteerde larve en op die manier kan de werking van de aaltjes goed gecontroleerd worden.

Aanpak
We hebben 3 soorten aaltjes beschikbaar: Entonem, Larvanem (Sportnem H) en Capsanem (Sportnem T). Welk aaltje best gebruikt wordt, hangt vooral af van de aanwezige plaag en de temperatuur. Zo werkt Larvanem best tegen taxuskever en engerlingen. Capsanem doet het beter tegen emelten alsook tegen verschillende rupsen zoals bv. die van de buxusmot. Entonem kan met succes ingezet worden tegen taxuskever bij lage bodemtemperatuur. In Nederland werden deze aaltjes de voorbije 2 jaar ook succesvol toegepast op jonge eikenprocessierupsen!

Nematoden in insecten
Koppert Biological Systems

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors