Lente 2020

Groencontact 2020/1

  • Leefbaarheid van de Gentse kanaalzone
  • Kansen voor fruit in openbaar groen?
  • Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst
  • Biodiversiteit en bedrijventerreinen
  • Honden in openbaar groen: een perfecte match?
Groencontact 2020/1

Groencontact 2020/1 heeft als blikvangers de leefbaarheid van de Gentse kanaalzone, de kansen voor fruit in het openbaar groen, bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst en de biodiversiteit op bedrijventerreinen. De wedstrijdfolder van de Openbaargroen-awards 2020 werd bijgevoegd.

 
1

Cover

Het koppelingsgebied Doornzele-Noord in de Gentse kanaalzone
@VLM
2
3

Leefbaarheid van de Gentse kanaalzone

Zestien groene koppelingsgebieden verbinden dorpen met de haven
Jos De Wael

In de Gentse kanaalzone liggen versnipperd tussen de industriezones talrijke dorpen en woonkernen. Om deze ‘kanaaldorpen’ leefbaar te houden is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) reeds geruime tijd bezig met de inrichting van zogenaamde koppelingsgebieden. Naast groene buffers zijn dit zones waar bewoners, bezoekers en werknemers in de haven kunnen vertoeven en ontspannen en/of op een veilige manier van en naar hun werk fietsen. Na de inrichting door de VLM komt het beheer in handen van het Projectbureau Gentse Kanaalzone.

 
4

Kansen voor fruit in openbaar groen?

Filip Debersaques | Joris Dewinter | Jan Mertens

Heel wat steden en gemeenten hebben fruit in hun openbaar groen. De verantwoordelijken voor het groen van de steden en gemeenten geloven dat fruit in het openbaar domein een meerwaarde kan zijn, vooral op vlak van educatie, beleving en sociale cohesie. Fruitproductie op zich is hieraan duidelijk ondergeschikt. Tegelijkertijd geven ze aan dat er nood is aan kennis en ondersteuning rond fruit. Joris Dewinter, Master of Science in de Biowetenschappen: Land- en Tuinbouw aan UGent, schreef voor zijn masterproef 208 steden en gemeenten aan, verspreid over Vlaanderen. Daarvan wensten er 81 deel te nemen. Uiteindelijk werden er 56 bevraagd in een “semi-gestructureerd” interview.

 
 
5

Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst

Het belang van een boomtechnisch raadgever bij ontwerp en uitvoering van boomprojecten
Paul Geerts

Op 20 april 2020 organiseert VLAM (openbaargroen.be) met de inhoudelijke ondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ (dat intussen is volgeboekt). Dit seminarie handelt over de waarde van bomen in de stad van de toekomst, maar ook over de rol van de boomtechnische raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces van openbare en private projecten. Het seminarie richt zich tot iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de aanplant en het beheer van bomen, zoals tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers, aannemers en bouwpromotoren, boomverzorgers, groenambtenaren en -mandatarisssen, groene milieudiensten enzovoort.

 
 
6

Floraliën Gent 2020 vernieuwt en verfrist

Vanaf 1 mei t/m 10 mei 2020 zal de stad Gent in het teken staan van Floraliën 2020. De iconische locatie Florali.nhal in het Citadelpark vormt 10 dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars.

 
7

Biodiversiteit en bedrijventerreinen

Biodiversiteit op 135 ha bedrijventerrein in de grensstreek Vlaanderen-Nederland verhoogd
Filiep Bouckenooghe | Brigitte Borgmans

De afgelopen vier jaar werden in het kader van het Europese project 2B Connect 135 ha bedrijventerreinen in Vlaanderen en Nederland natuurlijker ingericht en beheerd. Deze realisatie kadert in Interreg-project Vlaanderen-Nederland, die grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei subsidiëren.

 
 
8

Honden in openbaar groen: een perfecte match?

Filiep Bouckenooghe

Het was ooit een onderwerp van een bachelor proef die we ontvingen een tijdje geleden. Maar het onderwerp bleef ons bezighouden. We wonen steeds kleiner, compacter en houden toch nog veel huisdieren. In totaal tellen de Belgische gezinnen 1,5 miljoen honden. In ongeveer één vijfde van de huishoudens zou ook minstens één leven. Steeds meer steden en gemeenten krijgen dus vragen naar hondenloopweides. Maar is dit het enige aanbod ?

 
 
9

Thomas Rental:“hoogwerkers zijn onze passie”

Verhuurbedrijf van tractorhoogwerkers en het uitvoeren van alle hoogtewerken

Thomas Rental is een onderdeel van het welgekende familiebedrijf Thomas Hoogwerkers in Merchtem. Dit 100% Belgisch bedrijf is producent van hoogwerkers tot 32m. Michiel Thomas, de volgende generatie bij Thomas Hoogwerkers, laat sinds kort een nieuwe wind door het bedrijf waaien. Met de oprichting van Thomas Rental wil hij meegaan met de huidige economische trends en een antwoord bieden op de groeiende vraag naar huurmogelijkheden voor hoogwerkers.

 
 
10

Groen-blauw natuurlijk netwerk in Overijse

Een landschappelijke en recreatieve meerwaarde
Rudi Geerardyn | Gemeentebestuur Overijse

Het Keltische ‘Isca’ dat water betekent, geeft aan dat water op deze plek een belangrijke rol speelt. De naam evolueerde naar de huidige benaming ‘Ijse’ en is terug te vinden in plaatsnamen als Overijse, Neerijse, ... De geografische ligging van de gemeente in dit Ijsedal biedt nog steeds enorme potenties. Maar het water speelde vaak ook parten want het centrum van de gemeente had meermaals te maken met overvloedige regenafstroom van de zuidelijke hellingen met overstromingen tot gevolg. Om hiervoor een oplossing te bieden werd recent de groene Zuidflank gerealiseerd als een kralenketting van bufferbekkens. Het doel is om het water op de zuidelijke hellingen af te koppelen, te zuiveren en ter plaatse te bergen (zie Groencontact 2019/1). Dit is niet alleen een economisch pluspunt, maar het levert bovendien een aanzienlijke ecologische en landschappelijke meerwaarde op. Door het project ontstond een aantrekkelijke mix van landschappelijke mogelijkheden, ook voor het omringende gebied.

 
 
11

Week van de Bij 2020

Samen voor een bijenvriendelijk landschap

Van zondag 31 mei tot en met zondag 7 juni 2020 organiseert het Departement Omgeving de zevende editie van Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen. Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Het openingsfeest van de Week van de Bij vindt plaats op zondag 31 mei 2020 in het Openluchtmuseum Bokrijk in Genk.

 
 
12

Groenblauwe ruimte in de stad en op het platteland levert voordelen voor de mens

Natuurwaardeverkenner brengt die in kaart
Inge Liekens

Om beheerders, stadsplanners, groenmedewerkers, nationale en lokale overheden de mogelijkheid te geven het socio-economisch belang van groen in beeld te brengen, ontwikkelde VITO de Natuurwaardeverkenner in 2011 in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam en in opdracht van het departement Omgeving. Dit met de focus op de uitdagingen van de 21ste eeuw: klimaatadaptatie, het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit en menselijk welzijn in een verstedelijkt Vlaanderen, biodiversiteitsbescherming en gelijkheid.

 
 
13

De Vlaamse Tuinaannemer editie 2019-2020

Dirk Vandromme
  • Laureatenhuldiging in Kasterlee
  • Waarom dit project?
  • Tuintrends anno 2020
 
14

Stel je groenzone kandidaat voor een Green Flag Award

Het internationaal label Green Flag Award erkent en beloont het duurzaam beheer van parken en groene ruimtes. Via de wapperende vlag herkennen toeristen, bezoekers en buurtbewoners de erkende groene plekjes waar men aandacht heeft voor zowel de natuur als voor de mens.

 
15

Kortrijkse tuincoaches zorgen voor biodiversiteit in natuurvriendelijke tuinen

Al enkele weken zijn er in Kortrijk 5 tuincoaches aan de slag die de inwoners adviseren bij de natuurvriendelijke inrichting en beheer van hun tuin. Hiermee wil de stad Kortrijk de strijd aangaan met de klimaatverandering.

 
 
16

Nieuwigheden Stihl

Duitse gigant stelt nieuwigheden voor in thuisbasis Waiblingen

Tijdens de recente mediadagen kreeg de vakpers in primeur meer info over een aantal nieuwigheden die volgend jaar op de markt komen. Stihl blijft investeren zowel in de toestellen op benzinemotoren als in de batterijtoestellen. “Hiermee wil het Duitse topmerk tegemoetkomen aan de wensen van haar klanten’ aldus de CEO van Stihl, Dr. Kandziora. Wij waren vooral gecharmeerd door een nieuwe mini-kettingzaag en onkruidwieder.

 
 
17

Column

Een column over de 8-jarige (in jou)
Bert De Somviele | directeur BOS+

Laten we deze column beginnen met een oefening: denk even terug aan de tijd toen je zelf 8 jaar was. Visualiseer je favoriete speelplek uit die tijd. Ben je er? Laat me raden: het is een natuurlijke plek. Was er iets leukers dan spelen met je vrienden tussen de bomen, zonder dat je ouders goed wisten waar je uithing of wat je aan het doen was? Kijk maar eens rustig rond op je speelplek, geniet van de herinneringen en hou ze in gedachten terwijl je dit verhaaltje over 8-jarigen leest.

 

met dank aan onze sponsors