Herfst 2020

Groencontact 2020/3

  • Crisissen zijn uitdagingen
  • Blootstelling aan giftige planten
  • Zijn bomen weer de dupe in nieuwe wet?
  • Houden planten van bemalingswater?
Groencontact 2020/3

Het herfstnummer van Groencontact behandelt de blootstelling aan giftige planten, het openbaar groen tijdens en na Corona, het vliegend hert in Overijse, het gebruik van robotmaaiers in openbaar groen en de comeback van het park. Daarnaast vindt u ook interessante bijdragen over wetgeving, groene innovatie, groenbeheer, ...

1

Cover

Crisissen zijn uitdagingen
2
3

Blootstelling aan giftige planten

Problemen vermijden door plantenkennis en gezond verstand
Jos De Wael

Jaarlijks krijgt het ‘Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties’ (het Antigifcentrum) ruim 2000 oproepen die te maken hebben met blootstelling aan planten en het mogelijke (of vermeende) gevaar voor vergiftiging. In 60 % van de gevallen gaat het om voorvallen met kinderen. Blootstelling aan planten bij kinderen gaat vaak over de inname van kleine hoeveelheden of het eten van weinig giftige bessen. Bij volwassenen kan het gaan om accidentele of gewilde inname van giftige planten of verwarring met eetbare planten. Bij dieren treden vooral ernstige intoxicaties op omdat snoeisel van giftige planten in de weide wordt achtergelaten.

4

Crisissen zijn uitdagingen

Openbaar groen tijdens en na corona
Paul Geerts

Tijdens de corona-crisis hebben vele burgers het belang van een eigen stukje groen of van nabijgelegen openbaar groen ontdekt. Wie geen tuin had was aangewezen op een nabijgelegen park, als dat er al was en als er niet te veel volk rondliep of niet afgesloten was. “De crisis toonde aan hoe belangrijk woon- en leefomstandigheden zijn in het algemeen en de toegang tot publieke en groene ruimte in het bijzonder. Er dient bijgevolg ingezet te worden op een uitbreiding van het bestaan de aanbod,” zo schrijft het Maatschappelijk Relancecomité (MRC) in haar advies aan de Vlaamse regering ‘Vlaanderen herleeft - Aanbevelingen voor maatschappelijke relance naar aanleiding van COVID-19’. In dit artikel lijsten we een aantal maatregelen op met betrekking tot openbaar groen tijdens en na corona. In de adviezen wordt meermaals gewezen naar het lokale niveau als het eerste bestuur niveau. Dat moet meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen.

5

Meer buren dan je denkt in Overijse

Planten- en dierensoorten om te koesteren
Rudi Geerardyn

Waar we in een vorig artikel de toeristische en recreatieve troeven van Overijse belichtten, zoemen we deze keer in op de fauna en flora in Overijse. Alle gemeenten in de buurt hebben een kenmerkend groepje van 5 à 10 ‘koesterburen’ gekozen met als doel het voortbestaan van deze typische planten- en dierensoorten te koesteren en veilig te stellen. Deze ‘koesterburen’ zijn de ambassadeurs van de natuur en het landschap en kunnen best wel een steuntje in de rug gebruiken.

6

De comeback van het park

Jaarboek Blauwe Kamer 2019
Dirk Vandromme

Het gerenommeerde Nederlandse tijdschrift Blauwe Kamer, met kritische focus op landschapsarchitectuur en stedenbouw, is aan zijn negenentwintigste jaargang toe. Jaarlijks wordt ook een lijvig Jaarboek gepubliceerd dat eveneens voor Vlaanderen relevant is. Het laatste Jaarboek geeft aan de hand van een competitie een select overzicht van internationale projecten en ontwerpen die in 2019 gerealiseerd werden door Nederlandse ontwerpbureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. De parkprojecten, in al zijn vormen, zijn in het boek dominant aanwezig. Ook andere relevante trends worden blootgelegd en geanalyseerd door de deskundige jury of selectiecommissie. Het Jaarboek is een boeiende internationale trip waarbij ook enkele toonaangevende projecten in Vlaanderen de revue passeren. Het Jaarboek is een mooie uitnodiging om aan benchmarking te doen.

7

Robotmaaier, hate it or love it

Hoe kunnen we robotmaaiers in het openbaar domein introduceren?
Filiep Bouckenooghe

Schoorvoetend experimenteert men hiermee bij de lokale besturen. Voor de ene is dit vragen naar problemen, voor de ander een goedkoop hulpje. Er zijn immers nog wat vooroordelen te overwinnen. “Hate it or love it”. Arno van den Brande spendeerde zijn bachelorproef hieraan, tijdens zijn opleiding groenmanagement aan PXL Hogeschool. We hadden een openhartig interview met hem en legden hem alle vragen voor.

8

Zijn bomen weer de dupe?

Wetswijziging van Minister Geens in het Burgerlijk Wetboek

Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd houdende boek 3 Goederen van het Burgerlijk wetboek. Dit gaat over de invoering van het nieuwe boek ‘goederen’ die op 1 september 2021 in werking treedt.

9

GrasGoed

Natuurlijk groen als grondstof

Op donderdag 12 maart werd het Interreg-project GrasGoed in stijl afgesloten met een boeiende slotconferentie in Mechelen. Vier jaar lang gingen natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland aan de slag met het maaisel uit graslandbeheer.  Nieuwe toepassingen werden uitgezocht om maaisel een tweede leven te geven als isolatiematten, biologisch diervoeder, graspapier en bodemverbeteraar.

10

Check het product

Wetgevend kader voor gewasbeschermingsmiddelen

Wat moet je doen wanneer je geconfronteerd wordt met nieuwe producten ter bestrijding van bepaalde ziektes & plagen ...  Best even checken want als lokale overheid hebben we de wet correct te volgen en een voorbeeldfunctie.

11

‘Groenbeheer onder stroom’

Of een stand van zaken in kader van het onderzoek naar gebruik van elektrocutie in het groenbeheer

Sedert 2015 wordt chemische bestrijding bij de meeste gemeenten niet meer toegepast. De zoektocht naar alternatieven was voor vele groendiensten een grote opgave. Maar ook bedrijven zitten niet stil en zoeken steeds verder naar alternatieven. Sinds dit jaar duiken in de media op meerdere plaatsen elektrocutie apparaten op in de strijd tegen bv. de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, …..

12

Houden planten van bemalingswater?

“2020 kan zomaar het vierde kurkdroge jaar op een rij worden” of “Dit is het vierde jaar op een rij dat we met een watercrisis zitten” waren enkele titels uit onze kranten dit voorjaar. Ook onze lokale besturen werden voor de 4de keer op een rij geconfronteerd met droogte. En dit heeft zo zijn consequenties. Voor vele groendiensten is dit worstelen met een captatieverbod, een waterafschakelplan, grote uitval van nieuwe aanplantingen, bewatering sportvelden …

13

Water is onze nieuwe extremist

VVOG neemt deel aan PDPO-project Provincie Oost-Vlaanderen: “Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones”

Men zegt soms ‘zeg nooit nooit’. En dat klopt. Want wie had ooit gedacht als groenmedewerker dat “water” ons zoveel kopbrekens zou bezorgen in de steden en gemeenten. Sedert een aantal jaren is een efficiënt waterbeheer een onderdeel van de werking van groendiensten. Ofwel hebben we er te veel ofwel te kort, maar in ieder geval water regeert met extremen. Water is onze nieuwe extremist.

14

1.2.Tree Award

De bekroning voor het mooiste bomenproject

Voor de derde keer wordt tijdens de vakbeurs Green op Flanders Expo te Gent de 1.2.Tree award uitgereikt.

Opgelet: door Corona wordt dit evenement uitgesteld tot 2022!

15

Al aan een mosdak gedacht?

Groen waar een ander groendak niet mogelijk is
Nick Pays

Het Gentse burgerinitiatief “300 Bomen” doet al 3 jaar onderzoek naar de mogelijkheden om de (stedelijke) omgeving te vergroenen met mos. “Mos?” horen we u al denken. “Moet dat niet verwijderd worden van daken en uit gazonnen? “ Dat klopt in sommige gevallen ook wel. En het is net met dat mos dat 300 Bomen daken en wanden bedekt om tóch groen te voorzien op plekken waar niets anders mogelijk is. Mos, die kleine maar taaie plant staat aan het begin van een lange veroveringstocht over lege daken en kale muren!

16

COVID positief voor Rozentuin Kortrijk

Dirk Vandromme

Vanwege de Coronacrisis kon de 59ste internationale rozenkeuring 2020 te Kortrijk niet doorgaan zoals normaal. De Permanente werkgroep van de Rozentuin Kortrijk keurde eind juni de rozen ter compensatie van de internationale keuring die normaal doorgaat met groendeskundigen uit diverse landen en groendiensten. Zo konden de jaarlijkse medailles en de Gouden Roos Kortrijk toch toegekend worden.

17

Vorming op maat

Peter Vandyck

In deze Groencontact richten we de schijnwerpers eens op de opleidingen. We hebben een gesprek met VVOG-lesgever Peter Vandyck.

18

Deze keer is het “voor echt”

Column
Bert De Somviele

Toen we met BOS+ enige tijd geleden communiceerden over de plannen van de Vlaamse Regering om 4.000 hectare bosuitbreiding te realiseren tegen 2024 en 10.000 hectare tegen 2030, reageerden héél veel mensen héél erg positief. De verzuchting naar meer en beter groen in de nabije leefomgeving zit er bij veel mensen echt wel diep in. Toch waren de reacties zeker niet allemaal positief, zelfs niet bij onze eigen BOS+ achterban.

met dank aan onze sponsors