Herfstnummer 2021

Groencontact 2021/3

  • Toegankelijkheid van parken
  • Circulair groenbeheer - deel 2
  • Acroniemen helpen onze bodem te analyseren
  • Herinrichting dorpskern Rijmenam
Groencontact 2021/3

In het herfstnummer 2021 van Groencontact vindt u het vervolg van het artikel over  circulariteit in het groenbeheer, de herinrichting van de dorpskern van Rijmenam en een zicht op het 'Toegankelijk publiek domein'.

Andere onderwerpen zijn: Acroniemen om de bodem beter te analyseren, het eerst Onument in Vlaanderen, de groene strijd tegen commerciële stedenbouw, voorstelling van het VVOG-team en nog vele interessante onderwerpen ...

Er is 1 bijlage bij dit nummer:

  • GC-concept XTRA - Nieuwe technologiën en machines
1

Cover

Zonder drempels naar het park
2

van de redactie

3

Afvalpreventie, groen als grondstof of een groenasiel?

Circulariteit in het groenbeheer |- Deel 2
Nathalie Devriendt | Pro Natura

Groencontact heeft de ambitie om met de thema’s van morgen bezig te zijn. In de vorige editie namen wij het eerste deel van circulariteit in het groenbeheer op: ‘Bermmaaisel, de grondstof van de toekomst’. Vandaag presenteren wij een overzicht van verschillende andere projecten. Daarnaast gaan we even in op de aanpak van ‘circulair groen’ bij de stad Gent. Hoever staat circulair groenbeheer in Vlaanderen? Deze vraag werd bij mij sterk aangewakkerd door de Nieuwsbrief Circulair Vlaanderen die ik regelmatig krijg. Daar komen zaken aan bod als een vernieuwde versie van de expertendatabank CircleAid, Green Deal Huren en lenen, whitepaper circulair bouwen,…

4

Herinrichting dorpskern Rijmenam

Infrastructuurwerken als aanzet voor groene metamorfose
Paul Geerts

De aanleg van een rioolstelsel was de aanleiding om het dorpscentrum van Rijmen am (Bonheiden) helemaal te vernieuwen. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente werd het dorp groener en blauwer gemaakt. Dit project werd bekroond met de Prijs Publieke Ruimte 2021 als ‘beste openbare ruimte’ in de categorie ‘landelijke projecten’. De jury prijst de “hoge beeldkwaliteit waarbij straat meubilair, verhardingen en beplanting in harmonie zijn. Het veelvuldig toepassen van vaste planten is vernieuwend en fleurt het dorp letterlijk op.”

5

Zonder drempels naar het park

Vademecum ‘Toegankelijk publiek domein’ van onder het stof gehaald
Filiep Bouckenooghe

Een inclusieve beweegvriendelijke groene omgeving is hard nodig, maar lang niet overal zijn parken, begraafplaatsen, speeltuinen,… altijd en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast kun je je afvragen of toegankelijkheid alleen wel genoeg is voor inclusiviteit. Het is dus zaak om de drempels zo laag mogelijk te maken. Onder meer door de openbare ruimte goed in te richten, maar ook door ervoor te zorgen dat mensen gestimuleerd worden naar buiten te gaan. Een goede eerste stap voor bestuurders die niet goed weten waar te beginnen is om een wandelingetje te maken met mensen uit de doelgroep, bijvoorbeeld iemand met een beperking of iemand met een migratie-achtergrond. “Praat met elkaar. Kijk hoe de buitenruimte erbij ligt. Of doe eens een blinddoek voor of ga in een rolstoel zitten.”

6

De eerste Xpower van Case IH aan de slag bij Alplant in Sint-Gillis-Waas

Publireportage Case IH en Alplant

De Xpower van Case IH is een onkruidbestrijdingsmachine die op basis van elektrocutie werkt. Deze nieuwe techniek die volledig past in het kader van de wetgeving opent nieuwe mogelijkheden voor gemeentebesturen en groenverzorgers. Peter Hemelsoen, de zaakvoerder van Alplant, legt zijn visie uit over de onkruidbestrijding van de toekomst voor openbare besturen en privébedrijven.

7

Acroniemen helpen onze bodem te analyseren

Deel 1
ir. Davy Ottevaere, Terracottem BV.

De bodemkunde zit vol acroniemen! We bespreken er in totaal 11. Vandaag krijg je deel 1. Een acroniem of "letterwoord" is een afkorting, die wordt uitgesproken als een woord. Elke letter stelt een apart woord voor, zoals in een initiaalwoord. Van pH tot pF, van CEC tot HC. Netjes opgelijst, in duidelijke taal uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. Met deze inzichten en kennis, zullen we onze bodem beter kunnen analyseren. Deze 2 delen moeten ons in staat stellen om bodemnanalyses beter te begrijpen en de nodige remediëring te kunnen uitvoeren als professionals. Een goede bodemstructuur en samenstelling is van bijzonder groot belang. Ik wens je een leerrijke lezing. Veel succes ermee!

8

Bacterievuur

Een plaag van ‘openbaar groen’ tot fruit. Reageer alert!

De naam bacterievuur of peren vuur spreekt voor zich: de ziekte verspreidt zich razendsnel en het lijkt alsof alles door vuur verschroeid werd: typisch is het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van de bloesems, bladeren, twijgen en de vruchten.

9

Een brede aanpak loont altijd ...

Samen beter voor buiten
Publireportage Dolmans LAndscaping Group

Dolmans Landscaping Group is een bedrijf van ongeveer 1000 werk nemers, zowel in België als in Nederland. Er zijn 13 vestigingen waarvan twee in België, te Lummen en Antwerpen. Hieronder vallen Dolmans Landscaping Services, Pius Floris boomverzorging, Dolmans L+P Ontwerpers en adviseurs en Dolmans Monsdal als maatwerkbedrijf.

10

20 jaar gecertificeerde boomexperten in Vlaanderen

Een verhaal van ETW-ers, ETT-ers, Tree-manager tot VETcert
Wim Peeters, Bomen beter Beheren

Het eerste ETW-examen dateert al van 18 mei 2001. Van de tien kandidaten was er exact één geslaagd. In september konden de kandidaten een tweede poging wagen waar er drie extra kandidaten hun certificaat in ontvangst mochten nemen. Samen met een van de examinatoren die eerder al in Nederland het certificaat behaald had, waren er op dat moment vijf gecertificeerde European Tree Workers. Op dit moment, 20 jaar later, staat de teller op 207, terwijl het eerste examen in 2021 met 40 kandidaten compleet volgeboekt zat. European Tree Worker is in Vlaanderen een referentie geworden. Tijd om vooruit te kijken dus.

11

‘Rapid Response Fietsteam’ in Mechelen maakt het verschil

Stad Mechelen heeft hoge klimaatambities. In 2020 beloonde Europ a haar reeds geleverde inspanningen met de European Green Leaf Award. Een ambitieus klimaatbeleid vertaal t zich in grote en kleine ingrep en. “Het Fietsteam van onze dienst Facilitaire Ondersteuning is het perfecte voorbeeld van een kleine ingreep met een grote impac t”, vertelt Mechels schepen Patric k Princen.

12

Eerste Onument voor coronaslachtoffers ingehuldigd in Kortrijk

Rudi Geerardyn

Half juni is op de landschapsbegraafplaats Hoog Kortrijk het Onument ingehuldigd. Het is niet alleen een monument om de vele slachtoffers van corona te herdenken, maar ook om stil te staan bij andere verlies ervaringen. Het Onument in Kortrijk is het eerste in een reeks die op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden opgericht.

13

Het licht op groen

Interview met schepen Marleen Ral te Steenokkerzeel (Klaver - NVA)

Steenokkerzeel is een groene en Vlaamse gemeente en we proberen dat karakter zoveel mogelijk te bescherm en en te behouden. Komende vanuit Brussel en de verstedelijkte rand, zijn we eigenlijk het eerste groene gebied waarin je terecht komt.

14

Nog geen reden tot paniek met bomen op het openbaar domein

Op 1 september 2021 trad het ‘Boek 3 - Goederen van het Burgerlijk Wetboek’ in voeg

Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd houdende ‘Boek 3 Goederen van het Burgerlijk wetboek’. De invoering van het nieuwe boek goederen gaat op 1 september 2021 in. Zoals al vroeger gecommuniceerd kan dit gevolgen hebben op het aanplanten en beheren van bomen op ons openbaar domein. Maar er is nog geen reden tot paniek. We moeten wel nog wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De VVOG heeft er goeie hoop op dat het Grondwettelijk Hof ons bezwaar zal volgen in het uitsluiten van het openbaar domein.

15

Boeken

  • Het vernuft van planten
  • Atlas wilde bomen en struiken
16

Hasselt kleurt groen na boominventaris door Terra Nostra België

Publireportage Terra Nostra Belgium

Hasselt groeit en bloeit. Met het oog op de vergroening van de binnenstad, investeerde Hasselt recentelijk in een volledige inventarisatie en kwaliteitscontrole van hun bomenbestand. Die resultaten gebruikt de stad als leidraad om hun bomenbeleid te bepalen en klimatologische uitdagingen aan te pakken. We spraken met groendeskundige Roel Hendrickx en de Hasseltse schepen voor groenonderhoud en stedelijk groen, Laurence Libert.

17

De groene strijd tegen de commerciële stedenbouw

Jaarboek Blauwe Kamer 2020 doorgelicht
Vandromme Dirk

Andermaal slaagde de Nederlandse uitgeverij Blauwdruk er in om een lijvig jaarboek samen te stellen omtrent landschapsarchitectuur en stedenbouw anno 2020. Het is een boeiende mix geworde n van toonaangevende projecten en hoopgevende studies. Op basis van een competitie tussen Nederlandse ontwerpbureaus werden ruimtelijke ontwerpen en realisaties geselecteerd en besproken. Ook voor Vlaanderen is dit jaarboek belangrijk. De vijfkoppige jury of selectiecommissie zocht niet enkel naar trends aan de hand van goede praktijkvoorbeelden, maar kon ook enkele zorgwekkende ontwikkelingen binnen het vakgebied blootleggen.

18

Koppert, innovatieve producent van nematoden

Publireportage Koppert

Koppert Biological Systems, al meer dan 50 jaar wereldmarktleider in het ontwikkelen, aanbieden en begeleiden van biologische en geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken, was begin de jaren 80 al pionier in het kweken van insectenparasitaire aaltjes. Helemaal niet zo vreemd dus dat Koppert nu ook als eerste komt met een goede biologische bestrijding van engerlingen.

19

Feestelijke rozenkeuring te Kortrijk

60ste internationale rozenconcours
Vandromme Dirk, secretaris K.H. Sint-Fiacre

Met respect voor de corona-afspraken kwam de internationale jury op 25 juni 2021 veilig samen in het Provinciaal rosarium te Kortrijk voor de jaarlijkse beoordeling van de rozen in de proeftuin. Het werd dit jaar een feestelijk event. Naast het keuren van de rozen was er ook de doop van een nieuwe roos en een huldiging en een herdenking van een aantal verdienstelijke rozendeskundigen.

20

‘MaaiMeiNiet’ was een succes

Knack-magazine van 9 juni 2021

Het viel ons op dat in onze jaarlijkse rondgang voor ‘Openbaargroen Awards 2021’ in Vlaanderen, bij bijna iedere stad en gemeente de campagne ‘MaaiMeiNiet’ werd vernoemd. Dit was meestal gelinkt aan ons wedstrijdgedeelte ‘Bijenvriendelijke gemeente’ en ‘Gemeente in bloei’. Deze actie werd bijzonder goed onthaald bij de groendiensten. De beste actie ooit werd zelfs door sommigen gesteld. De actie ‘MaaiMeiNiet’ zette iets in beweging. Daarvoor alleen al was het een succes.

21

Dag van de Trage Weg 2021

Organiseer een activiteit!

Elk jaar staan tijdens Dag van de Trage Weg de schijnwerpers gericht op de trage wegen in ons land. Wandelaars, fietsers en ruiters verenigen zich op hun favoriete wegjes, gewaardeerde paden en populaire trajecten. Tegelijk onderstrepen organisatoren en deel nemers het belang van aangename en veilige trage wegen voor iedereen. Dit jaar gaat Dag van de Trage Weg door op 16-17 oktober.

22

Onze openbaargroen-adviseurs zijn de nieuwe spitsen

Graag presenteren we vandaag ons vernieuwd team

Voortaan spreken we over ‘openbaargroen-adviseur’. Dit zijn voor de steden en gemeenten de eerste contactpersonen.
Als openbaargroen-adviseur stellen ze hun eigen expertise ter beschikking, helpen ze oplossingen zoeken waar vragen zijn, maken ze verbindingen met andere expertise gebieden, connecteren ze met andere lokale besturen, organisere n ze studiemomenten, inventaris eren en enqueteren ze, ….
Daarnaast heeft iedere openbaargroen-adviseur ook zijn eigen uitgediept expertisegebied binnen dit brede openbaargroen-beleid.
Iedere openbaargroen-adviseur opereert zoveel mogelijk in een vaste omgeving, ingedeeld volgens de nieuwe regio’s.

23

Pleidooi voor ruimtelijke zorg

Column
Jan Vilain

“Ruimte is schaars”, hoor je wel eens. Volgens de Duitse architect en visionair Thomas Rau is dat een foute redenering. “Je spreekt toch ook niet over een schaarste aan Rembrandts?” stelt hij. “Het aantal werken van Rembrandt is simpelweg beperkt en met vierkante meters is dat net zo. Het land op onze planeet heeft een limiet.” Te brede wegen, te uitgestrekte verkavelingen, te megalomane winkelcentra, te verspreide bebouwing laten zien hoe kwistig we ook hier in Vlaanderen met de beschikbare vierkante meters planeet omspringen.

met dank aan onze sponsors