Crisis wijst op onze relatie met de natuur [GC 20/2]

Crisis wijst op onze relatie met de natuur

Mogen we nu al spreken van een post-Corona-tijdperk of zitten we nog midden in de Coronaperiode?

Dat is de vraag die bij velen leeft.

Blij enerzijds voor de herwonnen vrijheid, maar anderzijds ook de angst dat Covid-19 ons vroeg of laat terug in zijn greep zal krijgen. Maar stap voor stap proberen we ons vorige leven terug op te nemen. Proberen we te leven met Covid-19.

Het is ook een moeilijke en lastige tijd voor onze lokale besturen. Gemeentehuizen zijn bij uitstek “open huizen”, huizen van en voor de burger…. waar iedereen altijd welkom is om het beleid te bespreken…. zowel bij de Burgemeester en de Schepen als bij de jeugdwerker en loket bediende…

Ook groendiensten moesten hun aanpak bijstellen. Plots moest social distancing ingevoerd worden, mochten ze niet meer met 2 in de camionette, moest het onderhoud bij de start van de lente anders georganiseerd worden… Voor projectmanagers werd thuiswerken de norm, vergaderingen uit den boze tenzij online…

Maar het lukte!

Maar viel er jullie ook iets op? Iets waar wij als groenwerker trots op mogen zijn!

De burger ontdekte opnieuw zijn eigen buurt. Hij ontdekte massaal de parken, de bosjes, de stadsrandbossen, de beekvalleien,… in zijn buurt. Het was er soms zo druk dat eventjes de Provinciale domeinen her en der werden afgesloten. Daarop lanceerde zelfs BOS+ een challenge ivm het herontdekken van “verborgen groen”. Dit laatste moeten we misschien wat meer doen.

Klopt het wat sommigen beweren, dat een crisis als deze, wijst op onze relatie met de natuur. Dat we moeten luisteren naar onze inherente, biologisch DNA-gecodeerde behoefte om aan te sluiten bij de natuur, door het opnemen van de natuur en natuurlijke elementen in onze directe leefomgeving…..

Dit levert juist de omstandigheden die de productiviteit verbetert, het aantal ziektedagen van de werknemers vermindert, de concentratie bevordert, zorgt voor minder stress. Het is de plaats waar studenten beter leren en patiënten sneller herstellen…..

Iemand die hieraan nu nog twijfelt?