Vacature

Arbeider rein en wegen (D1-D3)

Gemeente Machelen


FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL

 • Functie: arbeider rein en wegen
 • Team: ruimte
 • Afdeling/dienst: technische dienst
 • Graad en niveau: technisch assistent D1-D3
 • De arbeider rein en wegen werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de meewerkende ploegverantwoordelijke.

Doel van de functie en van de entiteit

Polyvalente arbeider die voornamelijk instaat voor onderhouds- en herstellingswerken aan wegen,
voet- en fietspaden.

Resultaatsgebieden

 • Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden
 • Plaatsen, herstellen en onderhouden van verkeerssignalisatie, straatmeubilair, ed.
 • Onderhoud van het werkmateriaal
 • Praktische ondersteuning bij organisatie gemeentelijke evenementen (manifestaties,feestelijkheden, recepties, …)
 • Veiligheid
 • Vorming
 • Verruimende bepaling
  • Op vraag van de meewerkende verantwoordelijken of een hiërarchische overste verricht de werknemer andere ondersteunende taken van collega’s van de eigen dienst of van andere gemeentelijke diensten.

Competenties

Zie infobundel

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Diplomavoorwaarde : houder zijn van een getuigschrift technisch of beroeps secundair onderwijs EN 4 jaar aantoonbare ervaring in wegenwerken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B (met een voorkeur voor rijbewijs C)
 • Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Goede kennis van de Nederlandse taal
 • Slagen voor de selectie

EXAMENPROGRAMMA

De selectie zal bestaan uit een praktische, schriftelijke en mondelinge proef.

Om geslaagd te zijn, moet je 50% van de punten behalen op de praktische, schriftelijke en de
mondelinge proef afzonderlijk, en 60% op het totaal van deze proeven.

ARBEIDS- EN LOONVOORWAARDEN

 • Wedde (voltijds 38/38)
 • Volgens barema D1-D3
 • Geïndexeerde bruto maandwedde: minimum € 1.891 en maximum € 2.603.
 • De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen.
 • Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt in aanmerking genomen worden.
 • Bijkomende voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 8
  • 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar voltijdse prestaties
  • 14 feestdagen
  • volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
  • fietsvergoeding
  • opleidingsmogelijkheden
  • Tevens is het gemeentebestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.

KANDIDATUURSTELLING

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen en diploma, e-mailen of afgeven:

 • Sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • E-mailen naar vacatures@machelen.be
 • Afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.
Solliciteren kan tot uiterlijk 19 januari 2022.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors