Vacature

Diensthoofd groen & natuurbeheer

Gemeente Koksijde


Heb jij een uitgesproken interesse in groen en natuur? Ben je communicatief? Kan jij met jouw gedreven, enthousiaste en ondernemende houding als coach medewerkers enthousiasmeren en motiveren? Dan is deze vacature diensthoofd groen & natuurbeheer misschien iets voor jou!

Wie zijn we als dienst?
De groendienst staat in voor de aanleg en het onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen.

Door gevarieerde aanplantingen op het openbaar domein wil de groendienst meewerken aan het realiseren van een aantrekkelijke en aangename omgeving, zowel voor onze bewoners, onze tweede verblijvers en andere bezoekers.

De groendienst ondersteunt het beleid teneinde gepaste keuzes en beslissingen te kunnen nemen inzake groen (in de breedste betekenis) maar staat ook in voor allerlei wettelijk voorgeschreven taken en administratieve taken.

De dienst staat zowel in voor de inrichting van het openbaar groen in eigen regie en formuleert daartoe voorstellen, maar volgt ook de studie en uitvoering van projecten die aan derden zijn toegewezen.

Een kerntaak is om de verschillende groene ruimten op kwaliteitsvolle en efficiënte wijze te beheren met speciale aandacht voor de gevolgen van de klimaatwijziging en met respect voor natuurwaarden en milieu.

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met een kwalitatieve dienstverlening aan de burger.

Doel van de functie
Als diensthoofd groen & natuurbeheer sta je in voor de algemene leiding van de dienst.

Je bouwt een toekomstgerichte visie en duurzame aanpak uit op het vlak van groenbeheer in Koksijde (uitvoering door gemeentelijke uitvoeringsdiensten en door aangestelde aannemers). Je geeft een duidelijke richting aan het beleid voor de verdere uitbouw van onze groene en milieubewuste gemeente waarbij je rekening houdt met de wetgeving en het ruimere beleidskader.

Je behoudt ten allen tijde je helikopterperspectief in de projectrealisaties op het vlak van groen- en natuurbeheer. Je enthousiasmeert, motiveert en waardeert hierbij de verschillende medewerkers om telkens een geslaagde uitwerking van deze projecten neer te zetten.     

Je stimuleert samenwerking en stemt telkens de coördinatie af bij projecten waarbij verschillende diensten betrokken zijn ( openbare netheid, stedenbouw, milieudienst,…) . Hierbij heb je altijd het doel voor ogen om een optimale uitvoering na te streven in harmonie met de verschillende diensten.

Je springt bij andere taken, een ander team of een andere dienst bij, indien gevraagd en noodzakelijk, om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.   

Aanbod
Voltijds (38/38) ● contractuele tewerkstelling met contract voor onbepaalde duur ● salarisschaal A1a-A2a (min. bruto beginwedde: € 3.170,07 bruto per maand) ● extralegale voordelen ● relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor toekenning van geldelijke anciënniteit ● anciënniteit openbare sector wordt volledig toegekend  ● wervingsreserve voor 1 jaar ● een waarde gedreven, mensgerichte werksfeer

Je kan je tot en met maandag 18 januari 2021 kandidaat stellen.

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met de dienst Personeel & Organisatieontwikkeling, t 058 53.34.41 of sollicitaties@koksijde.be.

Zin om de groendienst te versterken bij Lokaal bestuur Koksijde? 

De vacature op de website van Koksijde

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors