Hypes in groenbeheer [GC 20/3]

Wie professioneel bezig is met groenbeheer of -beleid, kan er niet om heen dat de terminologie die gebruikt wordt in deze sector, de laatste jaren, snel gewijzigd is.

Mede onder invloed van de Sociale Media en de stijgende belangstelling voor “groen” van de burgers, hebben termen als “steenbreek”, “bye bye grass”, “smultuinen voor vlinders en bijen”, … hun intrede gedaan.

Of men spreekt niet langer meer over gewoonweg bomen, neen men koppelt er een doel aan en spreekt over klimaatbomen, klim- & klauterbomen, omloopbomen, toekomstbomen,….

Voor de techneuten in onze sector, toch even wennen om deze terminologie eigen te maken. Sommigen durven zelfs heimelijk terugdenken naar die jaren dat je als Schepen voor groenbeleid of ambtenaren gewoonweg zonder inmenging of overleg van burgers gras kon zaaien, bomen planten, éénjarige planten, ….

Het zijn ook diegene die dergelijke zaken afdoen als tijdelijke trends, hypes. Vandaag zijn het bijen morgen is terug iets anders. Zaken die we als technici niet moeten volgen, geen aandacht moeten geven, …. dit waait toch wel weer over.

Laat ons de volle aandacht houden bij de technische aanpak.

Je hebt dan natuurlijk de anderen die gretig gebruik maken van de hype of aandacht die sommige zaken krijgen om iets te realiseren. Zouden graspartijen ingezaaid geweest zijn met bloemen zonder de aandacht voor de bijen ? Zouden er zoveel plannen gesmeed worden voor bomenaanplanting zonder aandacht voor al die soorten belevingsbomen?

Je kan er sterk aan twijfelen. “Wie gretig gebruik maakt van hypes kan veel poen verdienen” zegt men soms. Wie inspeelt op hypes kan snel scoren…

Tevens moet je het momentum grijpen. Covid-19 opent een aantal deuren die voorheen gesloten bleven. Maak er dan ook gebruik van.

Maar zoals algemeen geweten zijn hypes snel voorbij. En dan?

Ik denk persoonlijk dat de oplossing middenin ligt. Wij hebben sterke lokale groenontwikkelaars nodig met een toekomstvisie. Maar af en toe gebruik maken van het momentum, van bepaalde trends, hypes, en een sterke terminologie, zal de zaak vooruithelpen. Iedereen kan zich wat voorstellen bij smulweide voor vlinders of bye bye grass. Sterker nog we moeten daar zelf ook op inzetten, je bereikt er de brede massa mee, je vergroot je draagvlak, … Oproep aan alle creatievelingen om de groendiensten in dit Vlaamse land hierbij te staan …..

Maar ik pleit absoluut niet voor “groenhoppen”, het meespringen als groendienst van de ene naar de andere hype zonder meer. Neen helemaal niet. Het is juist aan hen om een breed plan, een brede visie te hebben waar ze in de stad naartoe willen met groenbeleid…maar af toe slim gebruik maken van trends binnen dit brede kader…. is aangeraden.