Laatste nieuws


Bij de VVOG zijn we sterk begaan met een adequate ondersteuning van onze leden gemeentebesturen bij de uitbouw van het openbaar groen.  Alle informatie, ervaring en vorming die ons relevant lijkt delen we dan ook graag met jullie.

Webinar Green Deal Tuinstraten

21 maart 2024

Dinsdag 16 april | 10.00 uur

Het Departement Omgeving organiseert een webinar waar ze alle info over de Green Deal Tuinstraten bezorgen. Wat verstaan we onder Tuinstraten? Wat verwachten we van de partners? Hoe willen we ons de komende jaren organiseren? Je kan tijdens het webinar al je vragen stellen aan diverse experten.

Ambitienota VVOG 2024

12 maart 2024

De Vereniging voor Openbaar Groen vzw is trots om onze ambitienota voor de lokale verkiezingen 2024 voor te stellen.

Met onze nota ‘Ambities voor een toekomstgericht openbaar groen - Beleidsperiode 2025 – 2030 Mensgericht, Klimaatbestendig en Biodivers’ zorgen we voor een toekomstvisie voor een lokaal openbaar groen-, klimaat-, milieu- en natuurbeleid.

Bomen beschermen bij bronbemalingen - Groencontact 2024/1

11 maart 2024

Lees gratis het volledige artikel over bronbemaling uit Groencontact 2024/1.

VVOG dankt zijn sponsors