Kleine broer wordt groot [GC 20/4]

Er wordt heel wat geïnvesteerd in Vlaanderen in het openbaar domein. Vooral tijdens de zomer is dit nogal voelbaar. Want we verplaatsen ons soms wat meer en heel regelmatig komen we ook werkzaamheden tegen met de nodige omleidingen. Niet altijd prettig maar wel noodzakelijk.

Ook in steden en gemeenten beginnen de infrastructuurprojecten van de nieuwe legislaturen gestalte te krijgen. Winkelstraten worden opnieuw aangelegd, straten heringedeeld, probleemplaatsen worden aangepakt…

Ook Corona heeft ons geleerd anders te kijken naar het openbaar domein. Kwalitatief groen moet bereikbaar zijn binnen ieders bereik. Naast de groene is dit zeker ook een sociale strijd. De 15 minuten-stad is geboren….

Maar misschien heb ik een afwijking, het zou kunnen. Maar binnen al die investeringen, infrastructuurwerken denk ik altijd:
Heeft men nu voldoende de groene kaart getrokken?
Is dit nu het maximum wat we eruit konden halen?

En ja ik zie nog veelvuldig opportuniteiten… of het nu gaat over infrastructuurwerken van AWV, nieuwe aanleg nutsmaatschappijen, omgeving van nieuwe gebouwen, private investering…. of welke investering dan ook in het openbaar domein.  Hebben we hier wel voldoende groen geïnvesteerd? Is dit wel het maximum? Hebben we durven out-off-the box denken?

Ieder project op het openbaar domein gaat dan ook voor 20 - 30 jaar mee. Dus we moeten ons
werk goed doen. We krijgen maar één kans. En het is met pijn in het hart dat wij dan soms nog moeten vaststellen dat er meer in zat. Dedju, hadden we maar…

Dus velen zijn op zoek naar sterkere garanties.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geen opportuniteiten meer verloren gaan?
Hoe kunnen we voldoende budget overhouden voor kwalitatief groen?
Groene investeringen mogen niet meer afhankelijk zijn van grijze. Groen wil niet meer het aanhangsel zijn van grijs. Kleine broer wordt groot en eist zijn plaats op…

Tijd dus voor een nieuwe aanpak!
Steeds meer steden en gemeenten pleiten dan ook om groene investeringen afzonderlijk aan te besteden in grotere projecten. De omgeving van een gebouw, een nieuwe straat,… krijgt een afzonderlijk budget en een eigen aanbesteding. Dit is de enige weg om een voldoende groot budget te hebben, om met kennis van zaken een opvolging te hebben en om meer te zijn dan groen die een gebouw of straat opvrolijkt.

Groen is een vak apart met zijn eigen experten, eigen budget en eigen beleving.