Tuinen van Eden

Tuinaannemer dat ben je voor altijd. De drang om een leven lang hand in hand met moeder natuur door het leven te gaan, zit vastgebeiteld in het DNA van iedere tuinman. Het wordt steeds duidelijker dat onze sector een cruciale rol speelt in het instandhouden van de ontelbare, kleinschalige natuurlijke biotopen die Vlaanderen kent, nl. de particuliere tuinen, bedrijfsterreinen en alle projecten die geen openbaar karakter vertonen. Het betreft ca. 9% van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Hier worden de groene snaren niet betokkeld door organisaties, overheidsinstellingen of verenigingen met goede intenties. Het lot van de particuliere tuinen ligt volledig in handen van onze Vlaamse tuinaannemers.

Het is aan onze sector om dit areaal als een goede huisvader te behandelen. En dat doen we. Het tijdperk dat tuinaannemers louter werden beoordeeld op hun kwaliteiten als klinkerlegger, poortenplaatser of bomenrooier, ligt ver achter ons. Dat is een verdiende positieve evolutie. De eisen van de klant zijn veranderd: onder invloed van alle media gaat men kiezen voor accenten die biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid op de voorgrond plaatsen. Opdrachtgevers willen bijen zien. Vlinders, bijenborders, sponstuinen, prairietuinen, insectenhotels, … Een kolfje naar de hand van de Vlaamse tuinaannemers.

Het stereotiepe beeld van de hardwerkende tuinman die urenlang met kromgebogen rug noeste arbeid verricht, kan eindelijk bijgesteld worden. Diezelfde tuinman geniet nu van een ander imago. Hij tovert de Vlaming zijn tuin om in een natuurparadijsje. Want dat is wat men wil: kleine privé-paradijsjes waar plaats is voor mens en dier. Wij Vlamingen willen allemaal leven in een tuin van Eden waar bijen, vlinders, egels, eekhoorns én wijzelf harmonieus samenleven. En dit liefst op ieder moment van het jaar. ’s Winters, als de bijtjes veilig ingemetseld zijn in hun hotelkamer, als pendelende regenwormen ijverig aan het werk zijn, dan willen we vanuit de warme huiskamer kunnen genieten van de rustgevende winterbeelden die onze tuin te bieden heeft.

’s Zomers zijn de rollen omgekeerd: onze vliegende en kruipende tuingenoten zien hoe wij, platgeslagen door opeenvolgende hittegolven, slechts in gevallen van hoogdringendheid, de fris gekoelde huiskamer verlaten om de tuin te bezoeken. Temperaturen van 35° nodigen niet langer uit om van de stralende zonnestralen te genieten. En toch, de drang om uit ons kot te treden is té groot, we gaan op zoek naar koelte in de tuin. De reddende engel is de tuinaannemer die met kennis van zaken erin slaagt de oververhitte tuin om te toveren in een koele oase. Een harmonieuze compositie van bomen, hagen, waterpartijen, … tovert de Vlaamse privé-woestijnen om tot heerlijke, koele oases.

Stilaan verandert het straatbeeld. Veldbloemen winnen aan terrein, bijen en vlinders genieten van het leven waar ze recht op hebben, aanplantingen worden aangepast aan de extremer wordende klimaattoestanden. Vlaanderen is meer dan een zakdoek groot, dus een volledige transformatie zal de nodige tijd vergen. We zijn op goede weg doch we moeten met overtuiging blijven inzetten op 7 bouwstenen die nodig zijn om onze privé-paradijsjes een duurzaam karakter te geven: klimaat vriendelijke planten, aandacht voor een actief bodemleven, klimaatvriendelijke verharding, duurzaam waterbeheer, bijen- , vogel- en vlindervriendelijke flora. Deze 7 bouwstenen, de ‘big 7 van de privétuinen’ moeten gezien worden als een verrijking van alle projecten.

Projecten waar de big 7 prominent aanwezig zijn én waar de esthetische waarden hoogtij vieren, dàt zijn de toekomstige Tuinen van Eden. Het is aan de Vlaamse tuinaannemers om ten allen tijde een perfect evenwicht tussen natuurlijke waarden en esthetische kwaliteiten na te streven.

Bart Verelst
Consulent tuinaanleg
AVBS